Početna Najnovije Novosti Društvo

Zašto sve trudnice nemaju pravo na refundaciju troškova prenatalnog testa?

Iako Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) RS refundira troškove trudnicama koje su uradile prenatalne troškove, to ipak ne važi za sve trudnice, već samo za one kojima je to preporučio ljekar iz zdravstvenih ustanova u RS, sa kojima Fond ima zaključen ugovor, iako to nije bilo predviđeno prvobitnom procedurom.

Naime, Fond nadoknađuje troškove trudnicama koje su uradile prenatalne testove do iznosa koji je definisan cjenovnikom FZO RS, tj. do 700 KM, a rok za predaju zahtjeva za refundaciju je godinu dana od urađene zdravstvene usluge. Inače, uz zahtjev se, pored ove preporuke, prilaže i račun sa specifikacijom i dokument o izvršenom plaćanju, koji glasi na ime osiguranika ili člana porodice, kao i kopija tekućeg računa.

U razgovoru za “Nezavisne”, Vladimir Dragičević, banjalučki advokat, pojasnio je da izvorna procedura za ostvarivanje prava predviđena inicijalnim programom nije pominjala termin “zdravstvene ustanove sa kojom Fond ima zaključen ugovor”.

“Na osnovu Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, donesen je Program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice kojim je propisana procedura za sprovođenje ovog dijagnostičkog zahvata. Propisano je da indikaciju za ovaj test imaju sve trudnice uz samo nekoliko izuzetaka, ali i način ostvarivanja ovog prava. Inicijalnim Programom način ostvarivanja je podrazumijevao dobijanje uputnice od nadležnog doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva na primarnom nivou zdravstvene zaštite, a na osnovu nje procedura je trebalo da bude izvršena na UKC RS. Međutim, UKC RS nije ispoštovao ovu proceduru, odnosno nisu imali neophodnu opremu i sredstva za njeno sprovođenje, tako da je odredba o načinu ostvarivanja prava na ovaj test ostala mrtvo slovo na papiru. Zbog ovoga su sve trudnice tokom prošle godine ove testove i dalje radile u inostranstvu, jer iste nije bilo moguće uraditi u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi u RS”, pojašnjava Dragičević.

Kako kaže, ove godine FZO RS je donio dopunu Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice, kojom na drugačiji način uređuje ostvarivanje prava na ovaj test i to refundacijom troškova ove procedure.

“Novom procedurom sve trudnice dobijaju pravo da u roku od godinu dana od kada je izvršeno plaćanje te zdravstvene usluge, podnesu zahtjev za refundaciju troškova. Kada je dopuna programa objavljena, iz načina na koji su to mediji prenijeli, djelovalo je da će sve trudnice imati pravo na refundaciju ovih troškova. Međutim, Fond za sada priznaje pravo na refundaciju samo na osnovu preporuke doktora medicine iz zdravstvene ustanove u RS sa kojima imaju zaključen ugovor. Izvorna procedura za ostvarivanje prava predviđena inicijalnim programom nije pominjala termin ‘zdravstvene ustanove sa kojom Fond ima zaključen ugovor’, dakle, dopunom programa je retroaktivno izmijenjena procedura za ostvarivanje ovog prava, što svakako, smatram, nije zakonito”, ističe Dragičević.

Dakle, kako navodi, sve trudnice koje su se pouzdale u pozitivne propise tokom 2023. godine nisu mogle da znaju da će procedura biti izmijenjena na način da se uvodi novi, gore navedeni termin kao uslov.

“Da su to znale, naravno da bi sve tražile uputnicu u takvim zdravstvenim ustanovama. Konačno, prošle godine procedura uopšte nije predviđala refundaciju, već isključivo obavljanje testa na UKC RS, a što nije bilo moguće. Zbog toga smatram da sve trudnice imaju pravo na refundaciju troškova ovog testa, po pomenutom programu, a ako ne po njemu, onda po Pravilniku o refundaciji troškova liječenja u inostranstvu, jer svi osiguranici Fonda RS imaju pravo na refundaciju troškova liječenja i dijagnostike u inostranstvu, ako se takva usluga ne može sprovesti u RS. Osim toga, nije prikladno ni pravično dijeliti i različito regulisati zdravstvene ustanove po osnivaču, na javne i privatne, jer je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ipak utvrđeno da se Zdravstvena djelatnost obavlja i u javnim i u privatnim zdravstvenim ustanovama”, ističe Dragičević te dodaje da su na ovaj način trudnice obmanute.

“Smatram da su postupcima Fonda trudnice obmanute, jer je neko pompezno objavio da sve imaju pravo na refundaciju urađenih testova zarad nekih političkih bodova, da bi se kasnije krišom ispostavilo da to nije baš tako”, zaključuje on.

Podijeli