Početna Najnovije Novosti Društvo

Za Centar za obuku u Zalužanima 1,2 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o nastavku Projekta sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje “Centra za obuku Zalužani” i zadužila Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sprovede procedure obezbjeđenja 1,2 miliona KM.

Ta sredstva predviđena su za objekat za smještaj jedinica Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Žandarmerije, te izgradnju parkinga u tom centru.

Na sjednici je donesena i odluka o finansiranju projekata na području Lopara i zaduženo preduzeće “Putevi Republike Srpske” da finansira projekat izgradnje pristupnog puta turističko-rekreativno-izletničkom centru “Busija” (Majevica) na području te opštine u iznosu od 290.000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada je donijela i odluku o finansiranju projekata na području Foče prema kojoj je preduzeće “Putevi Republike Srpske” zaduženo da finansira projekte izgradnje i modernizacije putne mreže na području te opštine u iznosu od 454.300 KM.

Data je saglasnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Srpske na plan utroška od 58.375 KM za sufinansiranje rada nevladinih organizacija i udruženja od javnog interesa zasnovanog na programskim i projektnim aktivnostima za 11 mjeseci ove godine.

Podijeli