Početna Najnovije Novosti Društvo

VIŠEKRUNA: Skupština usvojila RP „Centar – Istok“, primjedbe građana i gradonačelnika su uvažene

-Trenutno važeći regulacioni plan na lokaciji tzv. „Kupusišta“ predviđa objekat škole. Skupština Grada je usvojila odluku da se pristupi izmjeni tog regulacionog plana, te je Nacrt koji je bio na javnom uvidu predložen od strane projektantske kuće, koja je vršila poslove izmjene plana, predviđao višespratni objekat.

Kazao je ovo ovlašteni potpisnik Odjeljenja za prostorno planiranje, Vuk Višekruna koji je naglasio i to da su predstavnici projektantske kuće odgovorili na primjedbe koje su pristigle, kako od građana, tako i od gradonačelnika Draška Stanivukovića.

-Na osnovu toga, na trenutnoj lokaciji projektanti su ucrtali obrazovnu ustanovu, odnosno objekat predškolskog obrazovanja. Ja moram da kažem da postoji procedura kada se i gdje mogu davati primjede na određeni regulacioni plan. Ne mogu se davati primjedbe na plan u bilo kojem momentu. Primjedbe na plansko rješenje se daju u momentu kada se plan stavi na javni uvid, a upravo to je momenat kada reguju javnost i gradonačelnik – rekao je Višekruna.

Poručio je kako javni uvid traje mjesec dana, nakon čega se primjedbe prikupe, dostave nosiocu izrade regulacionog plana, koji na iste reaguje i prezentuje na javnoj raspravi, kao što je bio i slučaj sa regulacionim planom za tzv. „Kupusište“.

-Sama zakonska procedura je u potpunosti ispoštovana, što je nama izuzetno bitno. Moram da napomenem i to da je Skupština Grada donijela odluku, odbornici su usvojili na zasjedanju izmjenu regulacionog plana, nakon čega je izabrana projektantska kuća. Nakon što je projektanantska kuća, kojoj je povjeren posao izrade plana, dala prijedlog planskog rješenja, isti je izložen na javni uvid– naglasio je on.

Poručio je i to kako će biti i novi javni uvid sa novim rješenjem RP „Centar – Istok“.

-Kada je dokument na uvidu, daju se primjedbe i novi nacrt plana koji će u ovom slučaju takođe ići na novi javni uvid, koji se razlikuje od rješenja koje je već bilo na javnom uvidu. Nakon toga, građani će opet moći da daju primjedbe i prijedloge – zaključio je Višekruna.

Podijeli