Početna Najnovije Novosti Društvo

Velika zainteresovanost za besplatnu legalizaciju

Velika je zainteresovanost sugrađana za besplatnu legalizaciju, a svi koji nemaju  već aktivni zahtjev, mogu da ga podnesu svakim radnim danom u Gradskoj upravi, u kancelariji broj 19.

Zahtjev za izdavanje rješenja o legalnosti podnosi se na tipskom obrascu, koji je pripremilo resorno ministarstvo.

Iz Odjeljenja za prostorno uređenje pojašnjavaju da besplatna legalizacija podrazumijeva postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost za sve objekte izgrađene do kraja 1991. godine, te za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte, čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2 i za pomoćne objekte koji su u funkciji matičnog objekta, a izgrađeni su do 31.12.2013. godine.

Izdavanje rješenja kojim se utvrđuje legalnost podrazumijeva postupak ozakonjenja objekta bez troškova izrade urbanističko-tehničkih uslova, projektne dokumentacije, poljoprivredne saglasnosti, troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta i rente, dodatne naknade za legalizaciju i drugih troškova koji su dio redovnog postupka legalizacije i izgradnje objekata.

Za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte, za koje su riješeni imovinsko-pravni odnosi rješenje o legalnosti zamjenjuje naknadnu građevinsku i upotrebnu dozvolu, te se isti mogu knjižiti nakon izdavanja rješenja o legalnosti.

Uz zahtjev za izdavanje rješenje o legagalnosti, ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje, prilaže: Kopiju katastarskog plana, Posjedovni list (List nepokretnosti), Zemljišnoknjižni izvadak, geodetski snimak objekta, kupoprodajni ugovor ili ugovor o građenju, tehničku dokumentaciju i dr.

Uz zahtjev, u kancelariji broj 19 mogu se dobiti i sve informacije u vezi sa procedurom legalizacije i novog Zakona, kojim je omogućeno građanima da besplatno legalizuju individualne stambene i stambeno-poslovne objekte izgrađene do kraja 2013. godine.

Podsjećamo, Grad Banja Luka je prvi pokrenuo inicijativu za besplatnu legalizaciju i početkom avgusta ove godine predao Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjenu Zakona o legalizaciji. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izmjene ovog zakona 14. septembra ove godine, kojim je i omogućena besplatna legalizacija.

Koristi su višestruke, jer se rješava jedno od najkrupnijih nacionalnih pitanja, a kako je ranije rečeno – oko 20.000 porodica u Banjoj Luci, odnosno 100.000  porodica u cijeloj Republici Srpskoj zvanično će moći da dobiju svoj krov nad glavom, potpuno besplatno.

Podijeli