Početna Najnovije Novosti Društvo

U Željeznicama RS zadovoljni gubitkom od 7 miliona KM

“Željeznice Republike Srpske” /ŽRS/ za 10 mjeseci ove godine evidentirale su prihode od 50.696.988 KM, te rashode od 58.101.255 KM, rečeno je Srni u ovoj kompaniji.

Poslovni gubitak ŽRS-a za 10 mjeseci iznosi 7.404.267 KM i manji je u odnosu na posmatrani period prošle godine kada je bio 14.213.650 KM.

Iz ŽRS-a navode da je na ukupno poslovanje uticala i odluka Vlade Republike Srpske da smanji godišnje subvencije za održavanje željezničke infrastrukture i sufinansiranje putničkog saobraćaja sa 25.000.000 na 20.000.000 KM.

Iz ove kompanije ističu da su “Željeznice Republike Srpske” sačuvale likvidnost i solventnost, da nemaju zaostalih dugovanja, kao i da se redovno izmiruju sve obaveze prema zaposlenima, poslovnim partnerima i državi, te da se odgovorno provode i izvršavaju planovi poslovanja.

Iz ove kompanije ocjenjuju da se finansijski pokazatelji poslovanja ŽRS mogu smatrati pozitivnim, uzimajući u obzir sva ograničenja koja su uslovljavala poslovni ambijent, a u prilog tome navodi se i ukupna dobit ostvarena prije kamata, poreza i amortizacije u iznosu od 7.103.913 KM.

Ostvareni prihod od prevoza robe tokom 10 mjeseci veći je za 2.699.203 KM u odnosu na isti period prošle godine. U teretnom saobraćaju prevezeno je 3.629.603 tona robe, što je za tri odsto više od planiranog, a za 19 odsto više u odnosu na ostvareni obim prevoza u istom periodu prošle godine.

S druge strane, ostvareno je 314.524.086 netotonskih kilometara, što je za 10 odsto manje od planiranog obima, a za osam odsto više od ostvarenih za posmatrani period prošle godine.

Tokom 10 mjeseci prevezeno je 49.385 putnika, što je na istom nivou kao i prethodne godine, imajući u vidu sva ograničenja raspoloživih linija u okolnostima sa virusom korona.

Iz ŽRS-a navode da su tokom ove godine smanjili rashode za čak 13 odsto.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda iznose 32.777.539 KM i manji su za 1.608.708 KM u odnosu na prošlu godinu, a do toga je došlo zbog smanjenja broja zaposlenih za ukupno 179 radnika, kojih je danas u ovoj kompaniji zaposleno 2.019.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u “Željeznicama Republike Srpske” usvojen je 25. novembra i predviđa 2.098 radnih mjesta.

Iz te kompanije napominju da je do njega došlo poštujući preuzete obaveze iz međunarodnog ugovora sa Svjetskom bankom u okviru projekta restrukturisanja, na osnovu preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Ombudsmana za ljudska prava BiH, kao i konačnog definisanja radno-pravnih odnosa zaposlenih.

Iz ŽRS-a kao obavezu za naredni period najavljuju završetak aktivnosti na utvrđivanju koeficijenata, što je uslov za izdavanje novih ugovora o radu zaposlenima.

Prema planu zapošljavanja “Željeznica Republike Srpske”, u ovoj godini ukazala se potreba za prijem 85 radnika u poslovima infrastrukture i 27 u poslovima operacija, dok se za narednu godinu predviđa potreba za prijem 94 radnika u poslovima infrastrukture i 28 u poslovima operacija.

Iz ove kompanije za narednu godinu najavljuju uvođenje novih usluga i robe u okviru željezničkog saobraćaja s ciljem povećanja prihoda iz osnovne djelatnosti, koja će se usmjeriti na obnavljanje i modernizaciju voznih kapaciteta.

Kada je riječ o modernizaciji infrastrukture, u planu su pripreme za remont pruge na Koridoru “Pet ce” od Šamca do Riječice, kao i pripreme za rekonstrukciju pruge od Brezičana do Ljubije radi obnavljanja eksploatacije rudnog bogatstva iz LJubije, da bi de time se omogućila perspektiva željezničkom sektoru za narednih 15 godina.

Podijeli