Početna Najnovije Novosti Društvo

U SJENI ZABRANE ZAKONA O IMOVINI Šmit donio još jednu odluku mnogo opasniju po Srpsku

Kristijan Šmit, visoki predstavnik koga Republika Srpska ne priznaje, pored Nalog o obustavljanju primjene Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, danas je donio i Odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH.

Ta odluka u slučaju njene primjene izaziva mnogo opasnije i štetnije posljedice, jer kaže da se “pod državnom imovinom podrazumijeva poljoprivredno zemljište, rijeke, šume i šumsko zemljište” utvrđeno na osnovu spornih odluka Ustavnog suda BiH. Sporna odluka Kristijana Šmita kaže sljedeće:

ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH (“Službeni glasnik BiH” br.18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07 i 58/08)

  1. Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članku 4. tog Zakona, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština BiH ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.
  2. Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku BiH”.

Sarajevo, 12. april 2022.

Kristijan Šmit, visoki predstavnik

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH (“Službeni glasnik BiH” br.18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07 , 99/07 i 58/08), članak 1. stavak (2) mijenja se i glasi:

“U smislu ovog Zakona, pod državnom imovinom podrazumijeva se:

  1. nepokretna imovina koja pripada državi BiH na osnovi međunarodnog Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji su 29. lipnja 2001. god. potpisale države BiH, Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Slovenija i Savezna Republika Jugoslavija;
  2. nepokretna imovina na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička Republika BiH do 31. prosinca 1991. godine;
  3. poljoprivredno zemljište, za koje je Ustavni sud BiH utvrdio da predstavlja državnu imovinu u svojoj odluci u predmetu br. U-8/19;
  4. rijeke, šume i šumsko zemljište, za koje je Ustavni sud BiH utvrdio da predstavljaju državnu imovinu u svojim odlukama u predmetima br. U-9/19 i br. U-4/21. ”

Član 2.

Članak 2. stavak (1) mijenja se i glasi:

“Bez obzira na odredbe bilo kojeg drugog zakona ili propisa, državnom imovinom može raspolagati isključivo država BiH, kao njen titular, u skladu s odredbama ovog zakona.”

Član 3.

Član 4. mijenja se i glasi:

“Privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom u skladu s ovim zakonom ostaje na snazi do stupanja na snagu zakona na državnoj razini kojim se uređuju prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom, a koji bi usvojila Parlamentarna skupština BiH, odnosno sve dok visoki predstavnik ne odluči drukčije.”

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika, ili prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”, koji god od tih dana nastupi ranije.

 

Podijeli