Početna Najnovije Novosti Društvo

U Sarajevu održana konferencija o prevenciji korupcije u BiH

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević učestvovao je danas u Sarajevu na konferenciji „Prevencija korupcije u Bosni i Hercegovini“, koja se održava povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u organizaciji UNDP-a i Ambasade Velike Britanije.
Konferencija je tematski orjentisana na važnost prevencije korupcije u BiH, odnosno jačanje mehanizama transparentnosti i integriteta u javnom sektoru. Panel diskusija je bila fokusirana na tu temu, a jedan od panelista bio je i načelnik Miličević.
On je rekao da je Opštinska uprava Teslić prepoznala značaj izgradnje i jačanja integriteta i preventivnog djelovanja na korupciju. Važna je promjena svijesti građana, privrede i drugih zainteresovanih strana, koji takođe moraju dati doprinos kroz odbijanje učestvovanja ili zatvaranja očiju pred korupcijom.
„U javnoj administraciji na lokalnom nivou, korupcija može da ima posebno destruktivne i opasne posljedice. Pojava korupcije smanjuje i onako oskudne resurse neophodne za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave, te posljedično dovodi do smanjenja kvaliteta, jednake dostupnosti i djelotvornosti usluga koje jedinice lokalne samouprave pružaju građanima, privredi i drugim zainteresovanim stranama. Ne treba posebno naglašavati da pojava korupcije ozbiljno narušava povjerenje javnosti u čitav sistem i obeshrabruje građane i privredu da plaćaju svoje obaveze prema lokalnom budžetu, što može na kraju da ugrozi i čitav sistem i njegovo funkcionisanje.“ – istakao je Miličević
Zahvaljujući MEG projektu Opštinska uprava Teslić je izradila Akcioni plan za jačanje sistema za očuvanje integriteta. Plan je odobren od strane nadležnog ministarstva i u primjeni je u Opštinskoj upravi.
Podijeli