Početna Najnovije Novosti Društvo

U planu nova pravila za gradnju zgrada: I fasade van centra grada pod lupom posebne komisije

O izgledu fasada stambenih i poslovnih objekata u užem gradskom jezgru odlučuje posebna Komisija, koju imenuje gradonačelnik Draško Stanivuković, a u planu je proširenje tog pravila i na okolna gradska naselja.

Ova novina je planirana kroz izmjenu Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, koja će se naći na idućem zasjedanju gradskog parlamenta.

Do sada je ovo pravilo važilo kod izgradnje novih i dogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije postojećih stambenih i stambeno-poslovnih i poslovnih objekata u posebnoj i prvoj zoni.

Planiranim izmjenama taj obuhvat se proširuje i na drugu zonu gradskog građevinskog zemljišta, što u praksi znači da će osim centra grada biti obuhvaćena  i okolna gradska naselja.

Osim proširenja obuhvata planirana je još jedna izmjena. Ranije je odobreno idejno rješenje izgleda fasade bilo jedna od preduslova za izdavanja lokacijskih uslova, a u budućnosti bi to trebalo biti drugačije organizovano.

Naime, investitor će biti obavezan dostaviti idejno rješenje fasada verifikovano od Komisije, koju imenuje gradonačelnik, uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

– Razlozi koji su uticali na predloženu izmjenu ogledaju se u potrebi da se investitorima, odnosno projektantima, ostavi dovoljno vremena za razradu idejnih rješenja u periodu nakon izdavanja lokacijskih uslova i prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozovle. Cilj je ubrzavanje postupka izdavanja lokacijskih uslova i dobijanje kvalitetnijih arhitektonskih rješenja, ne samo u užem centru grada, već i na nešto širem području. U praksi, kao i u komunikaciji sa investitorima i projektantima pokazalo se da se u fazi izrade urbanističko-tehničkih uslova često ne bave izgledom budućeg objekta, već su im lokacijski uslovi potrebni da bi ušli u postupak formiranja građevinske parcele, rješavanja imovinsko – pravnih odnosa i slično – navedeno je u obrazloženju odluke.

URBANISTIČKI PLAN

Izgled centra Banjaluke, ali i šireg područja, je bolna tačka grada na Vrbasu. Prethodnih godina je bilo raznih pokušaja da se to pitanje reguliše, prvo kroz izradu raznih prostorno planskih dokumenata. Značajan korak je učinjen prošle godine kada je usvojen Nacrt Urbanističkog plana Banjaluke. Konačni prijedlog ovog dokumenta bi trebalo da bude izrađen u toku ove godine.

Podijeli