Početna Najnovije Novosti Društvo

U Parlament BiH dostavljen Prijedlog zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić saopštio je da je ovoj instituciji dostavljen Prijedlog zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid, a koje su dostavili predstavnici iz Republike Srpske, tačnije Klub SNSD-a i njihovi koalicioni partneri.

Zvizdić je dalje istakao da je ovdje zapravo riječ o novom obliku negiranja genocida.

– Jer ne postoji “ideja o genocidu” kako to stoji u Zakonu – postoji samo zločin genocida. Pretvaranje presuđenog genocida u “ideju o genocidu” je negiranje genocida – poručio je Zvizdić na Twitteru gdje je i objavio fotografiju predloženog Zakona.

U tekstu Prijedloga zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid, navedeno je, između ostalog, da se njime “uređuje zabrana zloupotrebe pojma genocida na način da se ona propisuje kao novo krivično djelo, kao i krivična sankcija za navedeno djelo”.

Dalje je pojašnjeno šta bi ta zloupotreba pojma genocid trebala podrazumijevati, pa je tako navedeno:

– Ko govori ili piše ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako drugo predstavljanje ideja o genocidu, omalovažavajući ili izlažući javnoj poruzi Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt BiH, kao i grupu lica ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, vjere, porijekla, državne, nacionalne ili etničke pripadnosti, a i na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv BiH, RS, FBiH, Brčko distrikta, kao i takve grupe lica i člana te grupe, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina – stoji u prijedlogu.

Druga tačka člana 3 se odnosi na kažnjavanje imenovanih i izabranih funkcionera koji počine navedeno djelo.

– Počinilac krivičnog djela iz stava 1 ovog člana, koji je imenovani, ili izabrani funkcioner ili odgovorno lice ili zaposleno lice u institucijama BiH, RS, FBiH i Brčkog, ili bilo kojem organu ili organizaciji koja se finansira putem javnog budžeta kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine – navodi se u prijedlogu.

Podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) je prije tri dana izglasala zaključak kojim se traži od predstavnika Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da predlože ovaj zakon, a to je danas i učinjeno.

Podijeli