Početna Najnovije Novosti Društvo

U Kantonu Sarajevo proglašeno vanredno stanje zbog poplava

Vlada Kantona Sarajevo je na vanrednoj sjednici proglasila elementarnu nepogodu na ovom području, uzrokovanu poplavama i obilnim padavinama.

Ovo je potvrdio premijer Kantona Sarajevo Edin Forto.

“Oslobađamo sredstva za finansiranje sanacije šteta i pomoć stanovništvu. Uz građane smo”, kazao je on, prenose federalni mediji.

Odluka je donesena na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, nakon što je razmatrana trenutna situacija, a imajući u vidu da su opštine Ilijaš i Vogošća proglasile stanje prirodne nesreće, kao i opština Ilidža za područja MZ Donji Kotorac, Butmir, Otes, Osijek, Blažuj i Vreoce.

“Odlukom je aktiviran cjelokupan sistem u Kantonu Sarajevo i stavljen na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite , te omogućeno aktiviranje namjenskih sredstva za pomoć stanovnicima u nevolji. Tri pogođene opštine su reagovale, a zašto neke nisu, poput Novog Grada, ne znam”, istakao je premijer KS Edin Forto.

To znači da Kantonalni štab civilne zaštite preuzima potpunu kontrolu i komande nad svim službama civilne zaštite, pravnim subjektima i javnim preduzećima.

Određeno je da sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave i upravne organizacije, javne ustanove i institucije, kao i javna preduzeća i drugi pravni subjekti, te nadležni općinski štabovi civilne zaštite stave na raspolaganje sve resurse Štabu civilne zaštite KS koji će se koristiti na ugroženim područjima, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Vlada KS određuje da se odmah organizuje rad i uvede pasivno dežurstvo radi izvršavanja naredbi Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo u svim kantonalnim ministarstvima, samostalnim upravama i upravnim organizacijama, te javnim ustanovama i institucijama.

Takođe je određeno da Štab civilne zaštite KS, u skladu sa iskazanim potrebama na ugroženim područjima, može angažovati odgovarajuće kantonalne službe zaštite i spašavanja i kantonalne specijalizovane jedinice civilne zaštite, kao i druge pravne subjekte, javna preduzeća i građane.

“Troškovi koji nastanu angažovanjem Štaba civilne zaštite KS, kantonalnih službi zaštite i spašavanja, kantonalnih specijalizovanih jedinica civilne zaštite, te dodatnim planskim angažovanjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima, pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i to po procedurama propisanim Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i iz sredstava ostvarenih po osnovu pomoći viših nivoa vlasti”, navedeno je u Odluci.

Obavezani su rukovodioci kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija te javnih ustanova, kao i rukovodioci gradskih i općinskih službi za upravu, te rukovodioci pravnih lica i drugih institucija, da osiguraju provođenje naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Inače, Kanton Sarajevo su u petak (5. novembar) pogodile poplave usljed obilnih padavina koje su trajale cijeli dan i noć. Izlile su se rijeke Bosna, Željeznica i Tilava, a najpogođenije je područje općine Ilidža.

Štete od poplava su milionske i još uvijek se zbrajaju, a jasnu situaciju nećemo imati dok se poplave i kiša u potpunosti ne smire.

Podijeli