Početna Najnovije Novosti Društvo

Tužilaštvo KS: Indeks Sebije Izetbegović nije falsifikovan

Nakon provjera indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, utvrđeno je da isti nije falsifikovan, te je Tužilaštvo Kantona Sarajevo naredilo nesprovođenje istrage u ovom predmetu.

Inače, ovaj predmet je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu, a koja je dostavljena od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i anonimne prijave, vezanu za ispravnost javnih isprava Sebije Izetbegović sa postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

“Svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH”, navode iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Pojašnjavaju da je tužilački tim privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te putem međunarodne pravne pomoći uputio više molbi nadležnom organu Republike Hrtvatske, i zajedno sa timom vještaka grafološke struke, uz pristustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta.

“Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno, potpisani od strane profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu”, dodaju iz Tužilaštva KS.

Podijeli