Tužba protiv Grada Banjaluka zbog nedostavljanja informacija više od mjesec dana

Portal Insider.in je 20.aprila Gradu Banjaluka u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama poslao nekoliko pitanja vezana za izgradnju kablovske kanalizacije u Banjaluci. Kako nismo dobili odgovor 25.aprila smo poslali urgenciju.

Budući da nismo dobili nikakav odgovor ni do 20.maja portal Insajder.in pokreće postupak pred Osnovnim sudom u Banjaluci kako bi smo dobili tražene informacije.

Informacije na koje nismo dobili odgovor:

1. Da li je Grad Banjaluka od septembra 2020. do danas izdavao građevinske dozvole za kablovsku kanalizacije na području grada Banjaluka?
2. Ukoliko jeste, koliki je to broj dozvola i kojim kompanijama (ili fizičkim licima) izdan, te koliko je naplaćeno od naknade za korišćenje putnog i ostalog zemljišta u svrhu postavljanja kablovske kanalizacije za komunikacijske kablove i sisteme?
3. Da li je Grad kontrolisao, i kaznio (novčano ili naložio uklanjanje i vraćanje u prvobitno stanje) kompanije M:Tel a.d. Banjaluka, Triontel d.o.o. banjaluka i Elta kabl d.o.o. Banjaluka zbog postavljanja nelegalne kablovske kanalizacije (a o čemu dokaze ima naša redakcija)?

4. Koliko rješenja o rušenju optičke mreže je izdano Telekomunikacijama RS (M:tel), te Triontel d.o.o. Banjaluka u toku 2021. godine?

5. Koliko je konačnih rješenja izvršeno?
6. Na osnovu čega je Triontel d.o.o. Banjaluka podnio zahtjev za legalizaciju i na osnovu čega mu je odobrona legalizacija pojedinih trasa kablovske kanalizacije kada je Zakonom o o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata isto zabranjeno nakon stupanja tog Zakona na snagu (nije moguća legalizacija za objekte izgrađene nakon stupanja Zakona na snagu). Podsjećanja radi, identična situacija kao sa ,,Kajakterasom”?
7. Koliko je upotrebnih dozvola u toku 2021.godine izdano kompanijama Triontel d.o.o. i Telekomunikacije RS (M:tel) Banjaluka?
Redakcija portala Insajder.in
Podijeli
Početna Najnovije Novosti Društvo