Početna Najnovije Novosti Društvo

Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima: Gotovo sve potencijalne žrtve djeca

U BiH je u 2021. godini identifikovano ukupno 57 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od kojih je 54 maloljetno.

Djeca se najčešće ekploatišu u svrhu prosjačenja, te su u 2021. godini od ukupnog broja potencijalnih žrtava evidentirana 54 slučaja prisilnog prosjačenja, jedan slučaj prisilnog braka u kombinaciji sa prosjačenjem, jedan slučaj seksualnog iskorištavanja i jedan slučaj drugih oblika trgovine ljudima.

Stručnjaci za zaštitu djece brinu da bi stvarno stanje moglo biti puno gore i da brojke ne odražavaju stvarni opseg problema zbog nedovoljnog prijavljivanja i relativne nevidljivosti slučajeva poput prisilnog dječijeg rada, prosjačenja i prisilnih brakova.

“Kada je riječ o statistici, riječ je samo o djeci čiji su predmeti došli do suda”, kazala je Sanela Baljak, članica Mobilnog identifikacijskog tima Kantona Sarajevo, zaduženog za proaktivnu identifikaciju potencijalnih slučajeva iskorištavanja djece, uključujući prisilno prosjačenje.

“U BiH je sasvim uobičajeno vidjeti djecu kako prolaznike mole za novac. Građani, međutim, ne znaju da davanjem novca direktno podržavaju organizirani kriminal koji ovu djecu lišava osnovnih ljudskih prava. U većini slučajeva ova djeca u školu ne idu nikako ili neredovno, i često su žrtve teškog fizičkog kažnjavanja”, izjavila je Larisa Klepac, direktorica nevladine organizacije World Vision BiH.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, World Vision  BiH apelira na građane da djeci na ulici ne daju novac. Pravilna reakcija na prosjačenje i sumnju na bilo koji oblik zloupotrebe je prijava policiji na broj 122.

“Sprečavanje i procesuiranje iskorištavanja djece moralna je i zakonska obaveza svih nas. Važno je da svaki pojedinac, kada vidi dijete koje je izloženo jednom od oblika iskorištavanja kao što je prosjačenje, reaguje i prijavi nadležnim organima, a da sistem dalje preuzima slučaj”, izjavila je Dragana Bulić, voditeljica Sektora za partnerstva u organizaciji World Vision  BiH.

Djelujući kroz dva komplementarna projekta, uz podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke agencije za međunarodni razvoj (GIZ) koji u BiH djeluje u ime Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, World Vision  BiH je sa partnerima na lokalnom nivou udruženjem Zemlja djece u BiH i Romskim informativnim centrom Kali Sara kreirao multisektorski pristup koji doprinosi rješavanju ovog nedovoljno vidljivog problema.

U saradnji sa partnerima, World Vision BiH radi na osnaživanju institucija i njihovih predstavnika kako bi adekvatno odgovorili na potencijalne slučajeve trgovine ljudima, zaštitili žrtve i procesuirali počinioce.

Podijeli