Početna Najnovije Novosti Društvo

Sud BiH oslobodio srpske policajce optužbi za Srebrenicu

Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je petoricu bivših policijskih rukovodilaca optužbi za Srebrenicu.

Optužbi za ratni zločin oslobođen je nekadašnji komandant policije u Srebrenici i Zvorniku Dragomir Vasić.

Optužbi su oslobođeni i nekadašnji načelnik Stanice javne bezbednosti (SJB) u Bratuncu Miodrag Josipović, bivši zamjenik komandira Policijske stanice u Bratuncu Branimir Tešić, nekadašnji komandant Posebnih jedinica policije (PJP) Danilo Zoljić, i bivši komandir Prve čete PJP-a Radomir Pantić.

Sud im je izrekao oslobađajuću presudu jer nije dokazano da su počinili djela iz optužnice koja ih tereti za pomaganje u prisilnom preseljenju Bošnjaka iz Srebrenice u julu 1995. godine, kao i za hvatanje i pogubljenje muškaraca u Bratuncu, Srebrenici i Zvorniku.

“Tužilaštvo nije dokazalo prisutstvo namjere optuženih za istrebljenje”, kazala je predsjedavajuća Vijeća Minka Kreho, dodajući da prisutstvo policije na određenim lokacijama nije bilo dovoljno za osuđujuću presudu.

Vasićeva odbrana od početka tvrdi da on nije znao za plan prisilnog preseljenja i ubijanja muškaraca Bošnjaka iz Srebrenice 1995. godine.

Vasić je prema optužnici bio komandant Štaba policijskih snaga u Zvorniku u vrijeme izvršenja zločina u Srebrenici u julu 1995. godine, te načelnik zvorničke Stanice javne bezbednosti.

Predsjedavajuća Vijeća je kazala da nije sporno da je “u Srebrenici počinjen genocid, ali da je nakon okončanja postupka Sud ostao u sumnji u vezi sa odgovornošću optuženih”.

Prema riječima Kreho, Tužilaštvo nije izvelo nijedan dokaz koji bi Vasića vezao za udruženi zločinački poduhvat.

“Samo navođenje njegovih kontakata sa visokopozicioniranim zvaničnicima civilne, vojne i policijske vlasti nije dovoljna činjenica za ovo Vijeće“, kazala je Kreho, a prenosi BIRN.

Ona je dodala da nije izveden ni dokaz da je Vasić znao za namjeru glavnih izvršilaca, plana za prisilno preseljenje 40.000 civila iz Potočara, kao i pogubljenje 8.000 muškaraca.

Josipović je oslobođen optužbi da je izdao naređenje, a Tešić neposredno izvršavao naredbu o angažovanju pripadnika SJB-a iz Bratunca na odvajanju muškaraca u Potočarima, kao na njihovom prihvatu i smještaju u Bratuncu.

Kreho je rekla da Tužilaštvo nije dokazalo da je Josipović izdao naredbu i odredio koji policajci idu u obavljanje zadataka. Ona je dodala da samo prisustvo određenog broja policajaca nije dovoljan dokaz.

Prema zaključcima Vijeća, Tužilaštvo nije dokazalo da su Vasić, Zoljić i Pantić paralelno vršili komandu i nadzor na pripadnicima policije, uključujući i PJP.

Pripadnici policije, kako je utvrdilo Vijeće, bili su angažovani na nekim mjestima, uglavnom na obezbjeđenju putne komunikacije. Kreho je navela da je Prva četa PJP-a bila pretpočinjena Vojsci Republike Srpske i to pod komandom Ljubiše Borovčanina. Borovčanin je u Haškom tribunalu osuđen na 17 godina zatvora.

Troškovi postupka, koji je trajao duže od šest godina, padaju na teret budžeta.

Na danas izrečenu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba.

Podijeli