Početna Najnovije Novosti Društvo

Stigla prijava da se poništi doktorat Sebije Izetbegović

U narednim danima treba se očekivati od inspekcije da utvrdi činjenično stanje, što je i u njenoj ingerenciji.

Nakon toga svoj izveštaj proslijeđuje Senatu UNSA koji na osnovu njega odlučuje o narednim postupcima jer je u nadležnosti samog Senata odluka o tome da li će doktorat biti poništen.

Po Zakonu o inspekcijskim poslovima, rok za postupanje po prijavi je 15 dana od dana kada je prijava zaprimljena.

Podijeli