Početna Najnovije Novosti Društvo

Stanić pisao Vladi RS: Zašto je propala reforma zdravstvenog sistema u Srpskoj?

Predsjednik Resornog odbora za zdravstvo SDS, dr Slobodan Stanić uputio je pismo Vladi Republike Srpske, u kojem pita “zašto je propala reforma zdravstvenog sistema u Srpskoj?”.

Podsjeća da je prije tačno tri godine, 17.12.2018., tadašnji mandatar Radovan Višković u svom ekspozeu konstatovao da zdravstveni sistem kumulira neizmirene obaveze, a ujedno nije dio budžetskog sistema RS, čime je značajno umanjena finansijska disciplina.

– Definisanjem i dosljednim sprovođenjem mjera zaustaviće se krvarenje zdravstvenog sistema! – rekao je Višković u ekspozeu.

Danas, tačno tri godine od pomenutog ekspozea, iako Republika Srpska u oblasti zdravstva ima punu nadležnost, reforma je propala, a zdravstveni sistem je metaforički u “hemoragijskom šoku” – navedeno je u pismu.

Dodaje da je u martu 2019. resorno ministarstvo izašlo sa “Akcionim planom za osiguranje održivosti zdravstvenog sistema Republike Srpske”, koji je imao za cilj uspostaviti finansijski održiv sistem, koji efikasnijim pružanjem zdravstvene zaštite, poboljšava zdravlje stanovništva.

– Tada su za ostvarenje cilja predložili mjere u šest prioritetnih oblasti. Već 17.04.2019. godine Strukovni sindikat doktora medicine i mi iz opozicije dobronamjerno smo ih upozorili da smo ozbiljnom analizom predloženih mjera zaključili da te predložene mjere u stvari nisu mjere, već željeni ishodi koje bi tek trebalo postići. Bilo je nejasno u akcionom planu šta su ulazni parametri (input), a šta izlazni (autput). U startu smo rekli da je 60 odsto mjera neprovodivo, a od 40 odsto provodivih mjera, te da su oko 24 mjere mogle dati efekat, što je svega 25 odsto ukupnih mjera – navodi Stanić u pismu.

Ističe da su tri pune godine prošle od ekspozea Radovana Viškovića i Akcionog plana resornog ministra.

– A, ko danas pominje taj ekspoze i predložene mjere –  čak ni oni koji su ga predložili! Zdravstvu “koje krvari” dato je bezbroj “transfuzija”, ali krvarenje nije zaustavljeno.Da stvar bude gora, cak četiri ključna indikatora, koje su sami sebi zacrtali kao mjeru uspješnosti nisu ispunjena i “gore crvene lampice” – istakao je Stanić i dodao:

– Umjesto smanjenja obaveza, one su povećane!Umjesto povećanja likvidnosti, ona je smanjena!Nisu urađene promjene plana i mreže zdravstvenih ustanova. Količina javnih sredstava u zdravstvu je povećana, ali povećanje sredstava bez reforme nije dalo poboljšanja po pacijente i zdravstvene radnike – rekao Stanić i  naveo da će“kao konstruktivna i dobronamjerna opozicija”iznijeti ključne greške načinjene u ove tri godine da bi se, navodi, u ovoj posljednjoj godini mandata makar pokrenuli sa mrtve tačke.

– Ova Vlada RS nije mogla predočiti težinu situacije, jer bi realnim prikazom stanja koje su naslijedili u potpunosti dežavuisali rad prethodne Vlade na čelu sa Željkom Cvijanović! Nisu priznali slabu kadrovsku bazu i osposobljenost u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Trebalo je formirati jaku grupu za provođenje reforme od najkvalitetnijih ljudi u zdravstvu RS i osposobiti je da funkcioniše kao tim! Nije stvorena vizija niti potrebne strategije da bi se ta vizija ostvarila. Da je stvorena vizija, morala se promovisati svim dostupnim sredstvima za pridobijanje većine za reformu. Sve prepreke reformi koje i danas stoje moraju se ukloniti, a kadrovi osposobljeni da promijene bolesni sistem u zdravi, uz primjenu svih sredstava – navodi Stanić i dodaje da su zdravstvu RS bili potrebni stalni vidljivi napreci, te da je njih pojedinačno i bilo, ali bi ih uvijek zasjenile “koruptivne afere i pohlepa”.

– Koruptivne afere su dovele do opšteg nepovjerenja u cijeli sistem i sve su češći istupi samih pacijenata koji to iznose, ali i medija i organa za provođenje zakona. Zbog svega toga je onemogućeno da se valorizuju i pojedinačni rijetki uspjesi. Onemogućeno je da novi modeli rada i  ponašanja zamijene one loše i prevaziđene – naveo je Stanić, naglasivši da je to u grubo nekih “sedam smrtnih grijehova” zbog kojih se reforma nije pomakla dalje od početka, odnosno ono zbog čega zdravstveni sistem i dalje krvari.

-Ovdje svjesno ne želim da spominjem uticaj pandemije, jer to je samo dodatni izazov koji je samo ogolio i u najgorem svijetlu prikazao sve dosadašnje propuste.

Republika Srpska ovo ne zaslužuje, odgovorni hitno pristupite poslu i mijenjajte ovo neodrživo stanje – poručio je dr Stanić u pismu.

Podijeli