Početna Najnovije Novosti Društvo

Šta su republički inspektori utvrdili na gradilištu garaže UKC RS

Republički urbanističko-građevinski inspektori nisu utvrdili nepravilnosti u pogledu gradnje objekta garaže za potrebe UKC RS, a vanrednom kontrolom i obilaskom terena utvrđeno je da je do momenta kontrole izvršeno saniranje pukotine u dvorištu Roditeljske kuće “Iskra”.

Ovo je “Nezavisne novine” potvrđeno iz Inspektorata Republike Srpske.

Iz ove institucije saopšteno je da su nadležni inspektori 25. jula započeli vanrednu inspekcijsku kontrolu izgradnje višenamjenskog objekta – garaža sa poslovnim sadržajima – I faza parking garaže u Banjaluci, u predmetu kontrole građenje objekta-izvođač.

“Kontrola je vršena na osnovu nekoliko pismenih obraćanja upućenih od strane Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti ‘Iskra’. U predstavci se navodi da je u dvorištu Roditeljske kuće uočena velika pukotina u dijelu koji se graniči sa parcelom na kojoj se izvode građevinski radovi. Obilaskom terena, utvrđeno je da je do momenta kontrole izvršeno saniranje pukotine u dvorištu Roditeljske kuće, dok ostale nepravilnosti u pogledu gradnje objekta nisu uočene”, rečeno je između ostalog iz Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Takođe, poručuju da je kontrolom utvrđeno da investitor posjeduje građevinsku dozvolu, te da se radovi na objektu izvode u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom.

“Na osnovu svega gore navedenog, te s obzirom na blizinu susjednih objekata i saobraćajnica, kao i karakter radova, izvođač radova će i ubuduće da preduzme sve mjere radi zaštite samog objekta u izgradnji kao i osiguranja bezbijednosti lica i susjednih objekata u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju Republike Srpske”, kazali su za “Nezavisne novine” iz Inspektorata RS i dodali da će Republička urbanističko-građevinska inspekcija i u narednom periodu pratiti izgradnju predmetnog objekta i po potrebi preduzimati neophodne mjere i radnje.

Podijeli