Početna Najnovije Novosti Društvo

Srbija ograničila cijene osnovnih životnih namirnica

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sjednici Uredbu o ograničenju visine cijena osnovnih životnih namirnica poput šećara kristala u pakovanju od jednog kilograma, brašna tipa T- 400 glatkog u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, brašna tipa T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, jestivog suncokretovog ulja od jednog litra.

Takođe, ograničenje cijene se odnosi na svinjsko meso – but i UXT mlijeko sa 2,8 procenata mliječne masti u pakovanju od jednog litra, a cilj je ove mjere dalja zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cijena navedenih roba, koje su izuzetno važne za snabdijevanje potrošača, a naročito siromašnijih socijalnih kategorija.

Uredbom, koja će se primjenjivati 90 dana, ograničavaju se proizvođačke cijene i cijene u trgovini na veliko i malo navedenih namirnica, tako da ne prelaze nivo cijena tih proizvoda na dan 15. novembra 2021. godine.

Na sjednici je usvojen Program upravljanja otpadom za period 2022 – 2031. godine, kojim se utvrđuju strateški ciljevi u ovoj oblasti, omogućava smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu i klimatske promjene i omogućava ostvarivanje preduslova za korišćenje otpada u cirkularnoj ekonomiji. Programom je predviđeno i usvajanje Akcionoga plana za period od 2022. do 2024. godine.

U okviru pregovora za pristupanje Evropskoj uniji Srbija je kroz Poglavlje 27 započela proces uspostavljanja sistema upravljanja otpadom i njegovog prilagođavanja regulativi Evropske unije.

Imajući u vidu da je finansijska podrška turističkoj privredi u proteklom periodu imala pozitivne efekte na razvoj i unapređenje srpskog turizma, usvojena je Uredba o uslovima i načinu dodjele korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude.

Sredstva su namijenjena za projekte fizičkih i lica i privrednih društava u ovoj oblasti, a koji se odnose na izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smještajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja, restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete, unapređenje marketinga, kao i izgradnju turističke infrastrukture.

Kvalifikovanje projekata obavljaće Fond za razvoj.

Vlada je usvojila i Uredbu o utvrđivanju Programa finansiranja projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorija izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinica lokalne samouprave iz četvrte grupe) u 2022. godini.

Za realizaciju programa Vlada je opredijelila 15.000.000 dinara za projekte iz oblasti zapošljavanja, kulture, bezbjednosti, životne sredine, zdravlja, rodne ravnopravnosti i socijalnih pitanja.

U cilju institucionalne podrške i jačanju kapaciteta regionalnih institucija u kontekstu sprovođenja regionalne politike, na sjednici je usvojena i Uredba o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2022. godini. Program predviđa finansijsku podršku regionalnom razvoju i jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA), kao i potencijalnih i postojećih privrednih subjekata. Takođe, pruža podršku povezivanju svih subjekata regionalnog razvoja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou u cilju sprovođenja politike regionalnog razvoja.

Na današnjoj je sjednici donijeta i odluka o obrazovanju Nacionalnog komiteta za obezbjeđivanje u vazduhoplovstvu čiji su zadaci davanje preporuka za usklađivanje djelovanja nadležnih organa koji sprovode mjere i postupke obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, utvrđene Nacionalnim programom iz ove oblasti, kao i analiza, sprovođenje mjera i davanje preporuka za usklađivanje programa sa informacijama o novim opasnostima, tehnologijama i tehnikom.

Podijeli