Početna Najnovije Novosti Društvo

Slučaj “Trgovska gora”: Građani žele naknadu za već pretrpljenu štetu

U jednom od istraživanja se navodi podatak da više od 90 odsto građana Novog Grada smatra da treba zahtijevati odštetu za do sada pretrpljenu štetu.

Ovaj podatak se mora uzeti kao smjernica za buduća djelovanja, jer ni Novi Grad ni Krajina nisu brisani prostor koji bi mogao biti smetlište za radioaktivne otpade iz Evrope.

Poručio je ovo Mario Crnković, predsjednik Udruženja “Green team” i član ekspertskog tima BiH, i to nakon što je u srijedu na 5. Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji u Bihaću cijeli dan bio posvećen izlaganju naučno-istraživačkih i stručnih radova posvećenih slučaju “Trgovska gora”.

Kako kaže, konferencija je okupila više od 200 učesnika, a dan je bio prekratak da bi se prezentovali svi nalazi kojima raspolažu.

“Ovom prilikom se jasno moglo vidjeti da akademska zajednica ima značajne kapacitete koji mogu i moraju biti stavljeni u službu odbrane interesa građana od namjere Republike Hrvatske da u graničnom području, neposredno uz rijeku Unu, gradi nuklearni objekat. Posebnu pažnju izazvalo je sagledavanje i argumentovanje prisustva bezbjednosne prijetnje po čitavu BiH koju nosi takav objekat, kao i sagledavanje negativnih uticaja koji se reflektuju na Novi Grad”, ističe Crnković za “Nezavisne”.

Prema njegovim riječima, svaki dan je sve jasnije da imamo ozbiljnu štetu usljed dvadesetogodišnje prijetnje.

“Nije dovoljno da Hrvatska odustane od lokacije, već treba da se izvrši nadoknada za štetu, koja bi se mogla iskoristiti za saniranje nastalih posljedica”, naglašava Crnković.

On navodi da je u narednih šest mjeseci, a s obzirom na to da će uskoro biti objavljena studija uticaja na životnu sredinu, od izuzetnog značaja staviti sve kapacitete kako akademske zajednice, tako i institucija u argumentovanje prisustva značajnih negativnih prekograničnih uticaja koje već sada imamo, ali i onih koje bismo potencijalno imali u slučaju izgradnje nuklearnog objekta na neadekvatnoj lokaciji Trgovske gore.

Inače, na panel-diskusiji “Slučaj ‘Trgovska gora'”, neke od tema bile su “Hronološki pregled dešavanja vezano za slučaj ‘Trgovska gora’ s osvrtom na međunarodna iskustva”, “Studija uticala na okoliš – Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora”, “Pravni aspekti zaštite životne sredine” te druge.

Podsjećamo, studija uticaja na životnu sredinu za Trgovsku goru planirano je da bude gotova do kraja 2024. godine, a ovaj dokument je najbitniji u cijelom slučaju “Trgovska gora”, te će Hrvatska njime prikazati da li po njihovom mišljenju ima negativnih uticaja na životnu sredinu, što će odrediti da li će doći do izgradnje skladišta nuklearnog i drugih otpada na granici sa BiH.

Podijeli