Početna Najnovije Novosti Društvo

Slučaj „Ekvator“: Grad i zvanično krenuo u postupak povrata nezakonito skinutih dva miliona KM

Grad Banja Luka je zvanično uputio akt Pravobranilaštvu Republike Srpske da pokrene protivizvršenje protiv subjekta koji je nezakonitim pravnim poslom zaključenim sa preduzećem „Ekvator“ d.o.o. Banja Luka, skinuo sa računa Grada preko dva miliona KM.

Kako je kazao gradonačelnik Draško Stanivuković, nadležni sudovi su ranije potvrdili ispravnost postupaka Grada u slučaju „Ekvator“.

-Sada smo pokrenuli protivizvršenje protiv subjekta koji je nezakonitim pravnim putem, skinuo sa računa Grada preko dva miliona KM, a to će biti učinjeno kroz nepokretnu imovinu njegovih firmi kako bismo nadoknadili otuđeni dio – poručio je gradonačelnik, dodajući da ovim, ali i drugim procesima koje vodi Grad, poput onih u vezi sa preduzećima „Vodovod“ i „Akvana“ – „naša borba protiv kriminala i korupcije dobija sudske epiloge“.

Podsjećamo, Gradu Banja Luka je u januaru prošle godine skinuto sa računa 2.032.169,10 KM na račun firme „Banigo Građenje“ d.o.o. Banja Luka, a u vezi sa sporom koji je Grad vodio sa preduzećem „Ekvator“ d.o.o. oko zemljišta na kojoj je izgrađena rejonska kotlovnica na Starčevici.

Nakon toga, nadležne službe Grada Banja Luka pokreću niz pravnih radnji koje su dale rezultata budući da je usvojena revizija Grada od strane Vrhovnog suda Republike Srpske (u sporu u kojem je dosuđen previsok iznos naknade za zemljište), da je pravosnažno poništen Ugovor o ustupanju potraživanja sa „Ekvatora“ na drugu firmu, te da je na koncu u postupku izvršenja usvojena i žalba Grada Banja Luka, gdje se pokazalo da su svi raniji prigovori bili osnovani i tačni, ali nadležni sud prilikom izvršenja nije to imao u vidu, te je dopustio izvršenje i omogućio prinudno skidanje navedenog iznosa sa računa Grada.

Sada se pokazalo da je Grad od početka postupaka bio u pravu, te da će na sve načine pokušati da povrati novac uzet iz gradskog budžeta.

Podijeli