Početna Najnovije Novosti Društvo

“Širi neistine, gradonačelnik nije smanjivao plate” Na reakciju Bože Marića odgovorili iz Sindikata Gradske uprave

Radnicima Gradske uprave nije smanjivana plata ni u jednom momentu, kako to pokušava da predstavi predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske. Naprotiv, u razgovoru sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, došlo je do prijedloga da plate radnicima budu veće.

Rekao je ovo predsjednik reprezentativne Sindikalne organizacije Gradske uprave Grada Banjaluka Radislav Gojković, ističući da Sindikat već dva mjeseca sa gradonačelnikom razgovara o povećanju plate.

– U predhodna dva mjeseca gradonačelnik i reprezentativna Sindikalna organizacija u Gradskoj upravi Grada Banjaluka je vodila intezivne pregovore oko zaključivanja novog Kolektivnog ugovora u Gradskoj upravi Grada, kojim ćemo utvrditi novu cijenu rada i nove koeficijente za obračun plata, kojim će se povećati plate svim radnicima u Gradskoj upravi i čije će odredbe dati veći obim prava u odnosu na važeći Posebni kolektivni ugovor u lokalnoj samoupravi – rekao je Gojković. Ističe da su u januaru ove  godine gradonačelnik Draško Stanivuković i Sindikalna organizacija Gradske uprave zaključili Izmjene i dopune kolektivnog ugovora u Gradskoj upravi, zbog tehničkog usklađivanja sa donesenim zakonskim rješenjima u vezi prelaska sa neto na bruto obračun plate i smanjenja zbirne stope doprinosa.

– Na taj način važeći neto koeficijenti su pretvoreni u bruto, kako bi svi radnici dobili povećanje plate zbog smanjenja zbirne stope doprinosa sa 32,8% na 31%, te smo tako povećali plate svim radnicima u rasponu od 15 – 25 KM. Svi radnici u Gradskoj upravi imaju veće plate nego što je to zagarantovano Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS, što ukazuje da Marić iznosi neistine – rekao je on.

Ističe da treba naglasiti da su izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Banjaluka potpisane u januaru 2022. godine, a Posebni kolektivni ugovor koji je potpisao predsjednik Sindikata uprave RS stupio na snagu 11. februara 2022. godine, te shodno tome nije bilo ni moguće isti uskladiti.

– Rješenjem gradonačelnika formirana je komisija za usklađivanje Kolektivnog ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Banjaluka. Zadatak komisije je da uskladi Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada, sa posebnim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave  – zaključio je on. Prema njegovim riječima, u skladu sa odredbama Zakona o radu (,,Službeni glasnik Republlike Srpske,,  broj: 1/16, 66/18 i 119/21) – član 237 jedino reprezentativna Sindikalna organizacija ima pravo da pregovara i zaključuje kolektivne ugovore kod poslodavca.

Podsjećamo, gradonačelnik je najavio da će radnicima Gradske uprave poslije 15 godina biti povećane plate, a ubrzo je uslijedila burna reakcija Bože Marića, predsjednika Sindikata uprave Republike Srpske koji je rekao da radnici Gradske uprave Banjaluka mjesecima primaju manju platu zahvaljujući gradonačelniku Stanivukoviću.

– Iako su plate rasle u više navrata od 2007. godine, radnici Gradske uprave i javnost moraju da znaju nekoliko važnih činjenica u vezi bombastične najave prvog čovjeka Banjaluke. Prije svega gradonačelnik i predsjednik te famozne sindikalne organizacije koja je pod apsolutnom kontrolom gradonačelnika i ljudi bliskih Kabinetu gradonačelnika, prije par mjeseci su potpisali aneks kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi na nezakonit način, jer ta famozna sindikalna organizacija nikada nije potpisala osnovni tekst ugovora pa se postavlja pitanje kako su oni potpisali izmjene i dopune kolektivnog ugovora za zaposlene u GU Banjaluka početkom 2022. godine – navodi Marić.

Istakao je da radnici Gradske uprave Banjaluka u januaru nisu dobili povećanje zarada koje je proisteklo izmjenama Zakona o doprinosima, jer je smanjena zbirna stopa doprinosa na plate što je trebalo da se reflektuje povećanjem plate svakom radniku za 1,8 odsto što u nominalnom iznosu od prvog januara znači uvećanje u prosjeku za 30 KM.

– Gradonačelnik Draško Stanivuković koristeći model “ćutanje administracije” već nekoliko mjeseci ne odgovara na zahtjeve sindikalne organizacije koja djeluje u okviru Sindikata uprave Republike Srpske i koja ga upozorava da ne postupa po slovu zakona – rekao je Marić.

Podijeli