Početna Najnovije Novosti Društvo

ŠERANIĆ posjetio Dom “Rada Vranješević”

Ministar zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i pomoćnik ministra u Resoru za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu Vladimir Makarić posjetili su danas JU Dom za djecu i omladinu bez roditelјskog staranja „Rada Vranješević“ u Banjaluci, gdje su sa v.d. direktorom ustanove Darijanom Kecman i stručnim radnicima razgovarali o mjerama koje je potrebno sprovesti u ovoj ustanovi.

Naime, Komisija za vršenje vanrednog stručnog nadzora nad provođenjem stručnog rada u svojim preporukama navela je da JU Dom za djecu  i omladinu bez roditelјskog staranja „Rada Vranješević“ treba da sprovede niz mjera koje se tiču rada Doma, kako sa aspekta podrške štićenicima, tako i sa organizacionog aspekta i pojačanih procedura provjere psihofizičkih sposobnosti radnika.

Ministar Alen Šeranić naglasio je nužnost doslјednog sprovođenja svih preporuka Komisije u zadatim rokovima, posebno onih koje se tiču kontrole prijema i radne etike svih radnika u ustanovi, definisanja jasnih procedura za postupanje zaposlenih u kriznim situacijama, kao i potpisivanje akta o saradnji sa Policijskom stanicom Banja Luka, Domom zdravlјa Banja Luka i Univerzitetskim kliničkim centrom Republike Srpske.

Dio preporuka Komisije odnosi se na planove obezbjeđivanja sigurnosti djece sa izraženim poremećajima prilagođavanja i intenziviranja tretmanskog stručnog rada sa djecom i omladinom, kao i pobolјšanja komunikacije, razmjene informacija u vezi sa štićenicima Doma između članova stručnog tima u Domu, kao i komunikaciju stručnog tima sa vaspitačima i menadžmentom i ustanovama i službama koje rade sa štićenicima Doma u cilјu protoka tačnih, obaveznih i blagovremenih informacija. Potrebno je intenzivirati i saradnju Doma sa organima staratelјstva koji su izvršili smještaj korisnika, sa posebnim osvrtom na dostavlјanje važnih informacija o štićenicima.

Takođe, rješenjem ministra za sprovođenje mjera, a prema preporukama Komisije, JU Dom za djecu i omladinu bez roditelјskog staranja „Rada Vranješević“ Banja Luka treba da jednom mjesečno dostavlјa Ministarstvu izvještaj o izvršenju preporuka. Ministarstvo zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske nastaviće da vrši monitoring i pruža stručnu podršku stručnim radnicima u Domu.

Ministarstvo očekuje od rukovodstva Doma, kao i stručnih i ostalih radnika, maksimalne napore i profesionalni angažman kako bi se rad ove ustanove unaprijedio u skladu sa preporukama i najbolјim praksama u ovoj oblasti, radi dobrobiti sadašnjih i budućih štićenika, a Ministarstvo će im u ovom procesu obezbijediti punu podršku.

Podijeli