Početna Najnovije Novosti Društvo

Savjet Evrope upozorava: Od mogućih 15, BiH provela samo jednu preporuku

Od petanest preporuka iz Izvještaja Četvrtog kruga evaluacije Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Savjet Evrope (GRECO), Bosna i Hercegovina realizovala je samo jednu na zadovoljavajući način, djelimično je provedeno osam preporuka, a šest preporuka je ostalo neprovedeno.

Zaključke iz Izvještaja Četvrtog kruga realizacije Sprječavanja korupcije među parlamentarnim zastupnicima, sudijama i tužiocima objavio je danas Savjet Evrope u Drugom privremenom izvještaju o usklađenosti BiH, a koji je usvojen na 93. plenarnoj sjednici GRECO-a u Strasburgu, 24. marta 2023.godine, javlja Fena.

U izvještaju GRECO zaključuje da je BiH ostvarila samo djelimičan napredak, te ističe da u pogledu parlamentarnih zastupnika, nakon usvajanja Privremenog izvještaja o usklađenosti nije bilo opipljivog napretka u implementaciji GRECO-vih preporuka.

GRECO sa zažaljenjem konstatuje da još nije usvojen nacrt Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je trebao tretirati neke od aspekata predmetnih preporuka, a koji tek treba da se uvrsti u aktuelno zakonodavstvo.

Usvajanje obuhvatnog zakona o sprječavanju sukoba interesa na nivou Distrikta Brčko predstavlja pozitivan iskorak, ali je ograničen isključivo na jedan od entiteta.

Nije bilo novih informacija o uvođenju pravila za parlamentarce, koja bi regulirala njihovu interakciju sa trećim stranama, provođenje Kodeksa ponašanja za parlamentarce, te provjeru imovinskih kartona parlamentarnih zastupnika. Vlasti se pozivaju na preduzimanje mjera po svim ovim važnim pitanjima, navodi se u zaključcima iz Izvještaja.

Sudije i tužioci

U pogledu sudija i tužioca, GRECO bilježi kako je bilo nekih novih pozitivnih razvoja situacije, poput redovnih obuka o etici i integritetu, te usvajanja novih kriterijuma za ocjenu rada sudija i tužioca. Ipak, ne preporučuje se razvoj kombinovanog sistema povjerljivih konsultacija za sudije i tužioce, imajući u vidu nezavisnost sudstva te različite zadatke sudija i tužioca.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koji je već dugo na čekanju, odbijen je u Domu naroda u maju 2022. godine. GRECO je gledišta kako se nacrt novog Zakona treba prioritetno usvojiti. Na kraju, usvojena je i komunikacijska strategija za pravosuđe.

U pogledu nedovoljnog opšteg napretka u provođenju GRECO -vih preporuka nakon Privremenog izvještaja o usklađenosti, zaključuje se da je veoma nizak nivo usklađenosti sa preporukama i dalje „globalno nezadovoljavajući”.

GRECO poziva i predsjedavajućeg Statutarnog odbora da Stalnom predstavniku BiH pri Savjetu Evrope uputi pismo, kojim bi mu se skrenula pažnja na neusklađenost sa relevantnim preporukama te iskazala potreba da se što prije preduzmu odlučni koraci ka postizanju opipljivog napretka.

Na kraju, GRECO poziva vlasti Bosne i Hercegovine da čim prije odobre objavljivanje ovog izvještaja, da ga prevedu na nacionalni jezik te da njegov prevod učine dostupnim javnosti.

Podijeli