Početna Najnovije Novosti Društvo

Savjet Evrope: Kosovo podnijelo kandidaturu, razmatra je Komitet

U Savjetu Evrope za Tanjug su potvrdili da su primili zahtjev prištinskih institucija za prijem u članstvo, ali navode da u ovom trenutku ne mogu da predvide dalju proceduru u konkretnom slučaju.

“Možemo da potvrdimo da je zahtjev za članstvo primljen i da je proslijeđen Komitetu ministara u skladu sa statutom Savjeta Evrope”, stoji u saopštenju proslijeđenom Tanjugu iz Strazbura.

Statut Savjeta Evrope predviđa da Komitet ministra može u članstvo pozvati svaku evropsku državu za koju samatra da je “voljna i sposobna” da prihvati principe “vladavine prava, ljudskih prava i osnovnih sloboda svih lica u njenoj nadležnosti”, i da “iskreno i efikasno saradnju u ostvarivanju ciljeva Savjeta Evrope na promociji ljudskih prava, vladavine prava i demokratije.

Statut Savjeta Evrope predviđa da se odluka o članstvu donosi dvotrecćinskom većinom u Komitetu ministara.

Istovremeno, predviđa se “U posebnim slučajevima” i mogucnost tzv “pridruženog članstva” gdje je pridružena članica zastupljena samo na nivou Konsultativne skupštine.

Savjet Evrope je međunarodna organizacija osnovana 1949. godine da bi podržala ljudska prava, demokratiju.

Sjedište joj je u Strazburu u Francuskoj, a trenutno ima 46 država članica, sa oko 675 miliona stanovnika, a Srbija je članica od 2003. godine

Za razliku od institucija Evropske unije koje okupljaju samo 27 držva članica Unije, Savjet Evrope je panevropsko tijelo, ali bez mogućnosti da donosi zakone, ali može da podstiče na sprovođenje međunarodnih sporazuma koje su popisale države članice o različitim temama.

Savjet Evrope sastavljen je od Komiteta ministra, koji čine ministri spoljnih poslova država članica, i Parlamentarne skupštine sastavljene od članova nacionalnih parlamenata svake članice.

Među tijelima Savjeta Evrope su i Evropski sud za ljudska prava i GRECO, tijelo za borbu protiv korupcije, koje obavezuju države članice na postupanje u skladu sa principima vladavine prava i demokratije.

Podijeli