Šarović: Privatizacija HET-a je potpuno neprihvatlјiva

Privatizacija Elektroprivrede RS ili nekog njenog dijela kao i dokapitalizacija je potpuno neprihvatlјiva. To su strateška pitanja za Republiku Srpsku i nikakva promjena vlasničkog udjela ne smije da se desi „na mala vrata“, izjavio je predsjednik SDS-a Mirko Šarović povodom najave moguće dokapitalizacije dijela Elektroprivrede RS odnosno Hidroelektrane na Trebišnjici.

„Ovo je za Srpsku demokratsku stranku jedno od najvažnijih pitanja i zato ćemo narednih dana pomno pratiti šta će se desiti i da li će se ove najave obistiniti te preduzeti odgovarajuće aktivnosti“ – poručio je Šarović.

On kaže da dokapitalizacija na način kako se najavlјuje, prodajom akcija na banjalučkoj berzi, je u suštini privatizacija energetskog sektora Republike Srpske!

„Privatizacija znači preuzimanje kontrole nad klјučnim resursom Republike Srpske, što bi ukoliko se ova predviđanja obistine, značilo direktno odustajanje od ranije politike Republike Srpske, da se ovaj najvažniji resurs ne prodaje odnosno da mora ostati u vlasništvu Republike Srpske! Bilo koji potez ukoliko se bude povlačio od strane vlade ili neke druge institucije po pitanju dokapitalizacije i promjene vlasničke strukture mora biti predmet rasprave u Narodnoj skupštini RS“ – zaklјučio je Šarović.

Podijeli
Početna Najnovije Novosti Društvo