Sarajevo i Banjaluka najkritičniji po zagađenosti vazduha

Indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu jutros iznosi 165 i svrstava se u kategoriju nezdravog, dok je u Banjaluci 64 i spada u kategoriju umjereno zagađenog.

Po zagađenosti vazduha Sarajevo je u 8.00 časova bio peti grad na svijetu, podaci su mreže “Ervižual”.

Vazduh je jutros nezdrav i u Zvorniku, Tuzli, Sokocu, Goraždu i Novom Gradu, sa vrijednostima indeksa kvaliteta iznad 150.

U najvećem dijelu BiH kvalitet vazduha jutros je bio u kategoriji nezdravog za osjetljive grupe.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Podijeli