Početna Najnovije Novosti Društvo

RUSI NISU PRISUSTVOVALI Upravni odbor PIK osudio poteze vladajuće većine u Srpskoj

Upravni odbor Savjeta za provođenje mira (PIK) osuđuje radnje koje je preduzeča vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, a koje ozbiljno podrivaju dejtonski okvir i narušavaju stabilnost u BiH i regiji.

To je navedeno u Kominikeu Upravnog odbora PIK, na novou političkih direktora, koji su juče i danas u Sarajevu razmatrali provođenje Opšteg okvirnog sporazuma za mir, „koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu BiH“.

– Vlasti u Republici Srpskoj najavile su i mjere koje bi – ukoliko bi se provele – značile poništavanje 26 godina reformi u provedbi mira, koje su važne i za proces priključivanja EU. Upravni odbor PIK upozorava da usvajanje Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH u Narodnoj skupštini RS predstavlja kršenje, kako Aneksa 4 tako i Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir. Nadalje, usvajanjem Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ne samo da se krši Aneks 4, onemogućava efikasan odgovor na pandemiju kovida-19 nego se takođe BiH još više udaljava od usklađenosti sa standardima EU, među kojima je i postojanje jedinstvenog ekonomskog prostora – piše u Kominikeu kome se nije pridružila Rusija, budući da njeni predstavnici nisu ni učestvovali na dvodnevnom sastanku.

U vezi sa najavom mjera „jednostranog povlačenja Republike Srpske iz sporazuma o prenosu nadležnosti na državu“, između ostalog u oblastima odbrane, indirektnog oporezivanja i pravosuđa, Upravni odbor PIK naglašava da ne može biti jednostranog povlačenja iz sporazuma o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu.

Upravni odbor PIK dijeli zabrinutost koju su izrazili MMF i Svjetska banka o ozbiljnim posljedicama koje takvi potezi imaju po budžete organa vlasti, pristup sredstvima, te međunarodne projekte pomoći. Potezi koje poduzima bilo koja strana, a kojima se ugrožava Opšti okvirni sporazum za mir, imaće posljedice.

– U svjetlu tih dešavanja, Upravni odbor PIK ponovio je svoju punu podršku i opredijeljenost za blisku saradnju sa visokim predstavnikom u vršenju njegovog značajnog mandata kao i za njegove izvršna ovlaštenja, te pozdravio njegov angažman sa političkim liderima BiH na ispunjavanju programa 5+2, uključujući i formiranje radne grupe za državnu i vojnu imovinu. Upravni odbor ponovio je da svako ugrožavanje državnih institucija, ili pak pokušaji narušavanja funkcionalnosti tih institucija, utiču na stabilnost BiH, kao i njenih entiteta i Distrikta Brčko. Upravni odbor PIK poziva sve lidere da grade atmosferu međusobnog povjerenja te da se uključe u dijalog, između ostalog i tako što će odmah prestati sa retorikom podjela i eskalacija te destabilizirajućim političkim aktivnostima ili odlukama, što izaziva uznemirenost među građanima i podriva mir i stabilnost u zemlji i u cijeloj regijio – saopšteno je iz OHR.

Upravni odbor dalje je pozvao sve izabrane i imenovane predstavnike iz Republike Srpske da se vrate u institucije na državnom nivou bez daljeg odlaganja i angažovanja na reformama koje su neophodne za napredak BiH, između ostalog i na njenom evroatlantskom putu.

– Upravni odbor takođe je pozvao sve političke lidere da iskorijene korupciju koja ozbiljno ugrožava institucije, sprječava razvoj i podstiče odlazak ljudi iz BiH, posebno mladih. Ne smije se dopustiti da još jedan izborni ciklus prođe bez jačanja integriteta i poštenijeg izbornog procesa, te bez davanja jednakih prilika svim građanima da se kandiduju za najviše funkcije u ovoj zemlji. Upravni odbor PIK je izrazio svoju punu podršku naporima koji se odvijaju u vezi s ustavnom i izbornom reformom. Nadalje, Upravni odbor pozvao je stranke iz Federacije BiH da vrate povjerenje, otklone nefunkcionalnosti i u potpunosti provedu rezultate izbora iz 2018. godine – piše u saopštenju.

Upravni odbor je podsjetio sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Dejtonski sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika.

Upravni odbor još jednom je potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Opšteg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi.

– Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provođenju njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i odgovarajućim rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provođenja Dejtonskog sporazuma. Naglasio je potrebu za punom implementacijom programa 5+2, što je i dalje uslov za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika – piše u Kominikeu.

Podijeli