RS: Srednjoškolcima omogućiti veće učešće u ekološkim pitanjima

Dvije trećine anketiranih učenika srednjih škola u Republici Srpskoj smatra da tokom nastave ne stiču dovoljno znanja iz oblasti zaštite životne sredine i klimatske pravde, a svega 19 odsto njih prepoznaje postojanje ekoloških sekcija u školi, navodi se u posebnom izvještaju “Pravo djece na zdravu životnu sredinu” Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Zamjenik Ombudsmana za djecu Srpske Jovanka Vuković rekla je novinarima u Doboju, gdje je danas predstavljen ovaj izvještaj, da su anketirani srednjoškolci sa ocjenom od jedan do tri, a najčešće sa tri, ocijenili znanje koje stiču u školskom sistemu u ovoj oblasti i smatraju da se ne pitaju dovoljno o pitanjima zaštita životne sredine.

“Oni smatraju da je veoma važno da kroz obrazovni sistem imaju više informacija o zaštiti životne sredine, da više učestvuju u aktivnostima u lokalnim zajednicama i u donošenju dokumenta, kako strateških, tako i na lokalnom nivou, da ostvare pravo na participaciju”, istakla je Vukovićeva i navela da je istraživanje rađeno na uzorku od 2.522 srednjoškolca.

Ona je naglasila da anketirani smatraju i da u medijima nema dovoljno kvalitetnih programa koji se odnose na zaštitu životne sredine i preventivnih aktivnosti, kao i da u tom segmentu mogu mnogo više da učine zajedno sa nevladinim sektorom i u okviru udruženja građana.

Kao ograničavajući faktor anketirani đaci su naveli i to što do osamnaeste godine ne mogu biti članovi udruženja nevladinih organizacija, te ukazali na preporuku Evropske mreže ombudsmana za djecu kojom je to dozvoljeno.

Kada je riječ o preporukama, anketirani učenici su naveli potrebu kontinuirane edukacije đaka i roditelja, sprovođenja programskih aktivnosti i posredstvom društvenih mreža, veću zastupljenost sadržaja o zaštiti životne sredine u programima političkih lidera, te strože kazne za nepropisno odlaganje otpada.

“Zanimljiv je njihov prijedlog da se postave kamere, pogotovo u manjim mjestima gdje se u rijeke baca otpad. I oni to doživljavaju kao veliki problem”, naglasila je Vukovićeva.

Dio preporuka jeste i to da Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske treba da omogući djeci više prava na učešće u donošenju strateških i lokalnih dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine, a da Ministarstvo prosvjete i kulture više aktivira postojeće nastavne i vannastavne oblike.

Vukovićeva je kao preporuku za Ministarstvo pravde Republike Srpske navela potrebu pravnog zastupnika u ostvarivanju drugih prava djeteta, kao i to da, osim pomoći djeci u ostvarivanju prava na alimentaciju, treba pokriti i druga prava po Konvenciji UN o pravima djeteta, između ostalog i na pravnog zastupnika o pravima na zdravu životnu sredinu.

Ona je rekla da se do ovih preporuka došlo na osnovu ukrštanja podataka sprovedene ankete sa učenicima srednjih škola i intervjua sa ministarstvima pravde, prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, kao i prosvjete i kulture.

Vukovićeva je napomenula da odgovori iz ovog izvještaja nisu baš u saglasnosti sa podacima intervjua navedenih ministarstava.

Ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić rekla je novinarima da je ovo drugi poseban izvještaj, predstavljen povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, o pravu djeteta na zdravu životnu sredinu, koje je jednako važno poput ostalih prava.

“Specifično za ovaj izvještaj je to što su u njemu učestvovala djeca, omogućili smo im da daju svoje mišljenje i da čujemo njihov glas o ovoj jako važnoj temi. To je nešto na čemu Ombudsman za djecu insistira ove godine – pravu djeteta na participaciju, na mišljenje i učestvovanje u donošenju odluka koje ih se tiču”, naglasila je Rajićeva.

Izvještaj Ombudsmana za djecu Republike Srpske danas je na okruglom stolu pod nazivom “Pravo djece na zdravu životnu sredinu” predstavljen predstavnicima lokalnih i republičkih institucija i ustanova, te djece i omladine iz dobojskih srednjih škola.

Direktor Osnovne škole “Vuk Stefanović Karadžić” iz Doboja Ljubiša Blagojević rekao je da je njihova školska ekološka sekcija vrlo aktivna i zajedno sa Savjetom učenika nosilac i inicijator brojnih projekata, od kojih je izdvojio prikupljanje i odlaganje PET ambalaže u okviru čega je obezbijeđena mehanička presa.

Direktor dobojske Gimnazije “Jovan Dučić” Svjetlana Telebak rekla je da se tema životne sredine razmatra u okviru dva segmenta – časa biologije i ekološke sekcije.

Učenik ove škole koji je bio uključen u anketu Ivan Đurđević istakao je projekat renoviranja školskog vrta koji je prošle godine realizovala školska ekološka sekcija.

Konvencija UN o pravima djeteta iz 1989. godine je globalno ratifikovan dokument čiji je cilj da države potpisnice poštuju, štite i omoguće ostvarivanje dječijih prava.

Podijeli