Početna Najnovije Novosti Društvo

RS: Obezbijeđeno skoro pola milijarde KM za sektor upravljanja vodama

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da je u prethodnih nekoliko godina obezbijeđeno skoro pola milijarde maraka za razvoj vodoprivredne infrastrukture i sektor upravljanja vodama u Srpskoj.

Pašalić ocjenjuje da je to bio najuspješniji period za vodoprivredu Republike Srpske jer se realizuju ulaganja koja su veća nego ukupna ulaganja u proteklih 25 godina.

“Implementirani su ili su u fazi realizacije projekti koji u najširem smislu predstavljaju odgovor na potrebe stanovništva i privrede, kao i razvoja ruralnih područja, a to znači razvoja Republike Srpske u cjelini”, rekao je Pašalić za bilten Javne ustanove “Vode Srpske”.

On je naveo da je za sektor upravljanja vodama u Srpskoj obezbijeđeno skoro pola milijarde maraka od međunarodnih finansijskih institucija, IPA sredstava, bilateralnih donatora, budžeta i Fonda solidarnosti Republike Srpske.

Pašalić ističe da je resorno ministarstvo, u saradnji sa “Vodama Srpske” u proteklom periodu, a naročito nakon poplava 2014. godine, obezbijedilo više od 250 miliona KM za rehabilitaciju vodozaštitnih objekata kako bi se obezbijedio visok nivo zaštite stanovništva i privrede i značajno smanjili rizici od poplava u Srpskoj.

On kaže da hidrotehnički standardi koji se primjenjuju na području Republike Srpske premašuju standarde nivoa zaštite od poplava koji se primjenjuju u većini evropskih zemalja.

Pašalić je rekao da su, osim značajnih infrastrukturnih ulaganja u objekte zaštite od poplava, resorno ministarstvo, Javna ustanova “Vode Srpske” i Republički hidrometeorološki zavod implementirali veći broj projekata s ciljem uspostavljanja sistema upravljanja rizikom od poplava koji je u skladu sa najboljim praksama u EU i drugim razvijenim zemljama.

“Ovaj sistem podrazumijeva unapređenje sistema hidrološkog i meteorološkog monitoringa, korišćenje sofisticiranih alata i savremenih tehnologija i uspostavljanje prognoznih računarskih hidroloških modela upravljanja rizicima na slivnim područjima”, naveo je Pašalić.

On ističe da su najvažniji zadaci sektora upravljanja vodama definisani postojećim strateškim i planskim dokumentima u Republici Srpskoj, prije svega Strategijom integralnog upravljanja vodama.

“U pripremi je Plan upravljanja poplavnim rizicima koji će precizirati optimalne kratkoročne i dugoročne, investicione, ali i mjere koje ne zahtijevaju značajna kapitalna ulaganja, a koje mogu značajno umanjiti rizike od poplava, na primjer mjere pošumljavanja slivnih područja u uzvodnim dijelovima sliva”, rekao je Pašalić.

On je dodao da je pripremljen nacrt plana za sliv Vrbasa, a u finalnoj fazi je priprema planova za ostala slivna područja kojima se definišu prioritetne aktivnosti i projekti koji na najbolji mogući način štite građane i privredu od poplavnih rizika.

Pašalić je rekao da je stvoren finansijski okvir od oko 130 miliona evra za izgradnju sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije i unapređenja rada komunalniuh preduzeća.

“Do sada su participirale 32 lokalne zajednice, a pokretanjem aktivnosti na republičkom nivou s ciljem implementacije Programa unapređenja sektora vodnih usluga očekujemo i značajno povećanje nivoa investicija u sektoru, što će za posljedicu imati značajno povećanje nivoa i kvaliteta vodnih usluga za stanovništvo i privredu Srpske”, rekao je Pašalić.

Podijeli