Početna Najnovije Novosti Društvo

Putin potpisao ukaz: Rusija će čuvati i štititi tradicionalne vrijednosti

Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim je utvrdio osnove državne politike za očuvanje i jačanje tradicionalnih duhovnih i moralnih vrijednosti.

Prema dokumentu, Rusija smatra da su tradicionalne vrijednosti osnova ruskog društva.

Pod pojmom „tradicionalne vrijednosti“ podrazumijevaju se moralne smernice koje formiraju pogled na svijet ruskih građana, koje se prenose sa generacije na generaciju, koje čine osnovu ruskog građanskog identiteta i zajedničkog kulturnog prostora zemlje, koje jačaju građansko jedinstvo i koje se na jedinstven način manifestuju u duhovnom, istorijskom i kulturnom razvoju višenacionalnog naroda Rusije.

Tradicionalne vrednosti uključuju i „život, dostojanstvo, ljudska prava i slobode, patriotizam, služenje otadžbini i odgovornost za njenu sudbinu, humanizam, visoke moralne ideale,čvrstu porodicu, prioritet duhovnog nad materijalnim, milosrđe, pravednost, istorijsko pamćenje, jedinstvo naroda“ i niz drugih vrednosti.
Kao „pretnje tradicionalnim vrednostima“ navode se delatnost ekstremističkih i terorističkih organizacija i „pojedinačnih medija“, kao i akcije SAD i drugih neprijateljskih zemalja, pojedinih međunarodnih korporacija i nevladinih organizacija, kao i aktivnost pojedinih
organizacija i lica na teritoriji Rusije.

Takođe se ističe da destruktivni ideološki uticaj na Ruse postaje pretnja za demografsku situaciju u zemlji.
Takođe se dodaje da „promovisanje netradicionalnih seksualnih odnosa“ spada u sistem vrednosti koji je destruktivan za rusko društvo.

Rusija će na međunarodnoj sceni formirati imidž zemlje koja čuva i štiti ljudske duhovne i moralne vrednosti. Saradnja vlasti i medija treba da postane za očuvanje i jačanje tradicionalnih
vrijednosti u Rusiji.

Odredbe osnova državne politike Rusije u sferi tradicionalnih vrednosti podležu korekciji najmanje jednom u šest godina. Ukaz stupa na snagu od dana potpisivanja, 9. novembra 2022. godine.

Podijeli