Početna Najnovije Novosti Društvo

Prof. dr Ljubinko Mitrović: U Nacrtu zakona o kleveti i uvredi ima dijelova koji ne mogu proći

Međunarodna naučno-stručna konferencija “Uvreda i kleveta u pravu Republike Srpske i zemalja regiona” održana je danas u Narodnoj skupštini RS.

Na konferenciji su svoje referate iznijeli izlagači iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije iznoseći svoje argumente za i protiv kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj.

Prof. dr Ljubinko Mitrović, bivši Ombudsman za ljudska prava BiH i moderator konferencije, rekao je da se danas ne održava javna rasprava nego međunarodna naučna konferencija.

“Na današnjoj konferenciji imaćemo priliku čuti 16 referenata koji će argumentovano, znalački, naučno i stručno govoriti o uvredi i kleveti. Danas će svi moći reći ono što misle i da argumentovano iznesu svoje stavove”, rekao je Mitović.

Mitrović je rekao da u predloženom tekstu Nacrta zakona o kleveti u uvredi on vidi nekoliko stvari koje ne mogu proći i protiv je ovakvog Nacrta.

“Kazne su neprimjereno visoke, kao i sam način propisivanja kazne. U trenutnom krivičnom zakoniku ni za jedno krivično djelo nemamo propisane raspone kazne. Ovdje imamo propisane raspone i tehnički mi to nije u redu. To sam prije nekoliko dana rekao i ministru pravde. Sa druge strane dobro treba razmisliti o načinu pokretanja postupaka. Jako je diskutabilno da krivično gonjenje ide po prijedlogu, a ne po privatnoj tužbi. Zašto bi država bila ta koja bi gonila nekoga za uvredu mene, na primjer”, pojasnio je Mitrović. Dodaje da kad kaže država misli na policiju i tužilaštvo.

“Za predloženi tekst ja nisam i tražim izmjene”, rekao je Mitrović.

On je dodao da nije zadovoljan stanjem u pravosuđu u Bosni i Hercegovini .

“Međutim, ne možemo reći da pravosuđe ne funkcioniše i da ga treba uništiti. Na pravosuđu treba raditi da bude nezavisno i nepristrasno. Kakvo nam je društvo tako nam je i pravosuđe. To je potpuno jasno. Veliki broj sudija su časni, pošteni i korektni. Kukolj od 4-5 odsto treba riješiti”, istakao je Mitrović.

On je rekao da i mediji imaju veliku ulogu kada je riječ o praćenju rada sudija i sudova, jer se tada i oni koji bi radili nešto što nije u skladu sa zakonom, zamisle.

Podijeli