Početna Najnovije Novosti Društvo

Pripremlјen novi tekst Strategije obrazovanja, definisani strateški pravci i određeni termini javnih rasprava

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić razgovarala je sa predstavnicima Ekspertskog tima i Odbora za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja o novom tekstu Strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanje Republike Srpske za period od 2022. do 2030. godine.

Sagovornici su se usaglasili da je važno da se organizuju široke konsultacije sa svim zainteresovanim stranama jer je definisanje novog strateškog pravca u oblasti obrazovanja važno za budućnost Republike Srpske.

„Usvajanje kvalitetnih nastavnih planova i programa i pisanje novih udžbenika jeste osnova ali prosvjetni radnici su klјučni za unapređenje znanja naših učenika na svim obrazovnim nivoima. Zbog toga je važno da prosvjetnim radnicima omogućimo prilike za cjeloživotno učenje jer samo na taj način možemo povećati kvalitet znanja koji se prenosi na naše učenike“, rekla je ministar Natalija Trivić.

Ona je dodala da je profesionalno usavršavanje prosvjetnih radnika značajno i da su partnerski fakulteti sa Univerziteta u Banjoj Luci zainteresovani da pruže podršku u ostvarivanju toga cilјa.

„Prosvjetni radnici treba da budu osnova razvoja našeg društva i važno je da se uradi sve što je potrebno da  najbolјi učenici u narednom periodu donesu odluku, upišu i postanu prosvjetni radnici“, rekla ministar Natalija Trivić.

Ona je rekla da je jedan  od strateških cilјeva i unapređenje preduzetničkog znanja učenika srednjih škola, unapređenje praktične nastave i kontinuirana saradnja sa poslovnom zajednicom koja je klјučna za povećavanje broja ugovora koji će omogućiti plaćenu učeničku praksu kod poslodavaca.

Javne rasprave o novom tekstu Strategije razvoja obrazovanja održaće se u Banjaluci 22. 11. 2021. godine, u 12.00 časova, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, a u Istočnom Sarajevu će se održati 23. 11. 2021. godine, u 12.00 časova, u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo.

Podijeli