Početna Najnovije Novosti Društvo

Prijedor: Zaključak o radnom vremenu za nedjelju 21.11.

Na osnovu člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 43/07), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19) i člana 89. Statuta Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 12/17), zamjenik gradonačelnika Prijedora, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K
o radnom vremenu na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar 2021. godine

< I >

Nedjelja 21. novembar 2021. godine, republički praznik Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je neradni dan, osim za subjekte pobrojane u članovima < II > i < III > ovog Zaključka.
Zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika i vatrogasna jedinica, dužni su da organizuju rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihovih osnovnih djelatnosti, neophodnih za pružanje usluga građanima.

< II >

Apoteke, benzinske pumpne stanice i prodavnice na benzinskim pumpnim stanicama, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, trgovačke radnje tipa “dragstor”, trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika i u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

< III >

Cvjećare, prodavnice pogrebne i pripadajuće opreme mogu da rade u vremenu od 08,00 do 13,00 časova.

< IV >

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku Grada Prijedora.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Žarko Kovačević

Podijeli