Početna Najnovije Novosti Društvo

Prijedor: Predstavljena digitalna mapa mineralnih resursa i sirovina

Rudarski fakultet u Prijedoru predstavio je danas digitalnu mapu mineralnih resusra i sirovina prijedorskog područja – prvi projekat koji je rezultat memoranduma o saradnji koji je ova visokoškolska ustanova potpisala sa gradom Prijedorom.

Zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević rekao je da je Prijedor prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je sačinila ovakvu bazu podataka.

“Fakultet se obavezao da sačini ovu mapu, a grad da subvencioniše smještaj studenata ovog fakulteta. Ovo je referenca za visokoškolsku ustanovu, mi ćemo mapu postaviti na sajt grada, sve lokalne zajednice trebalo bi da se u ovome ugledaju na Prijedor, a rado ćemo im preporučiti naš fakultet da za njih izvrši ovakvu uslugu”, rekao je Kovačević.
On je naglasio da je ova mapa jedna proizvod koji može biti od velike koristi potencijalnim investitorima jer su njihova prva tri pitanja postoje li ljudski resursi, ima li eksploatabilnih sirovina i kakva ja saobaćajna komunikacija do ključnih lokacija.
Stefan Usorac iz Ministarstva energetike i razvoja Republike Srpske izrazio je zadovoljstvo što je grad Prijedor prvi započeo ovaj posao.

“Nadam se da će u svim regijama biti urađeno isto ovo kako bismo razvijali i ovu oblast i BDP čitave Republike”, rekao je Usorac.
Dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru Vladimir Malbašić rekao je da elektronska baza pokazuje čime Prijedor raspolaže kad su u pitanju mineralni resursi i sirovine, da je ona na neki način reklama ove lokalne zajednice i mogućnost bolje vidljivosti bez koje bi prostor za dalji razvoj i napredak bio sužen.

“Ideja formiranja interaktivnih baza podataka je budućnost i nije gotov proizvod nego živa materija koja se stalno treba dopunjavati. Ovo je početna forma i početni nivo koje dalje treba razvijati i komercijalizovati”, rekao je Malbašić.
On je naveo da su vodni resursi zastupljeni samo jednim dijelom i da će oni biti obrađivani u narednoj fazi u saradnji sa nadležnim ustanovama i preduzećima, te da ova baza sadrži podatke o izvjesnim resursima, ali i pojave odnosno interesantne lokacije koje treba geološki dodatno istražiti.

“Pored postojećih ležišta koja se koriste ovdje su i potencijalna koja daju još veću težinu ovoj bazi”, dodao je Malbašić.
Asistent na Rudarskom fakultetu Duško Torbica rekao je da ova platforma u najširem smislu daje osnovni uvid u postojeće i potencijalne resurse, a da za registrovane korisnike nudi tri nivoa podataka.

Prvi nivo sadrži prava, dozvole, koncesije, imovinsko-pravne odnose, licence, upotrebnu dozvolu, drugi količine i kvalitet mineralnih rezervi, mogućnost primjene sirovine i važeće geološke elaborate, a treći komunikacijske prilike, projektovani kapacitet sistema eksploatacije, proces pripreme i finalne proizvode, a sve uz grafičke priloge, karte, fotografije i videa.

Podijeli