Početna Najnovije Novosti Društvo

Preminuo Zoran Krivokapić

​Profesor Zoran Krivokapić preminuo je u 68 godini.

Bio je vodeći srpski i svjetsk stručnjak u oblasti kolorektalne hirurgije i proktologije. U praksu je uveo i široko popularisao više od 46 dijagnostičkih postupaka i operativnih metoda.

Obavio je više od 5.000 veoma komplikovanih operacija karcinoma debelog crijeva.

Prof. dr sc. med. Zoran Krivokapić, rođen je u Zvečanu 27. avgusta 1955. godine.

Bio je čuveni srpski kolorektalni hirurg, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i načelnik Trećeg odjeljenja za kolorektalnu hirurgiju Prve hirurške klinike.

Takođe, bio je član je Kraljevskog udruženja hirurga Engleske (FRCS).

U Prvoj hirurškoj klinici je uveo veliki broj novih dijagnostičkih metoda i operativnih procedura.

Organizovao je brojne međunarodne projekte i kongrese.

Za dopisnog člana SANU izabran je 1. novembra 2012. godine, a za redovnog 8. novembra 2018. godine.

Prvo medicinsko obrazovanje stekao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu gdje je 1980. godine diplomirao.

Četiri godine kasnije odbranio je magistarsku tezu, položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnom ocjenom, a doktorsku disertaciju sa temom “Endoluminalane proteze u prevenciji popuštanja anastomoza u hirurgiji kolona i rektuma” je odbranio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine.

Za asistenta na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je 1989. godine, za docenta 1994,  za vanrednog profesora 1998, a 2007. za redovnog profesora.

Doktor Krivokapić bio je gostujući profesor na Univerzitetu Južne Kalifornije, Keck School of Medicine – SAD, Medicinskom univerzitetu u Krajovi, Rumunija, Medicinskom fakultetu u Nišu, Medicinskom fakultetu u Podgorici, Medicinskom fakultetu u Foči i Medicinskom fakultetu u Skoplju, počasni doktor nauka Medicinskom univerzitetu u Krajovi. Osnivač je Društva koloproktologa Jugoslavije.

Njegov međunaroni ugled potvrđen je izborom za punopravnog člana Engleskog Kraljevskog Koledža hirurga.

Bio je član brojnih domaćih i inostranih udruženja, prenosi RTS.

Profesor Krivokapić bio je direktor i generalni sekretar Svjetskog udruženja univerzitetskih kolorektalnih hirurga.

Takođe je bio Predsjednik Evropskog udruženja koloproktologa (ESCP). Član je Američkog koledža hirurga i počasni član Američkog udruženja kolorektalnih hirurga.

Bio je predsjednik hirurške sekcije SLD-a, kao i član  medicinske akademije SLD-a.

Podijeli