Početna Najnovije Novosti Društvo

“Povući Inckov zakon” Predsjedništvo PDP traži da se o izmjenama Krivičnog zakona BiH razgovara u Parlamentarnoj skupštini

Predsjednik PDP, Branislav Borenović, nakon sjednice Predsjedništva stranke, rekao je da što prije treba razriješiti pitanje nametnutog „Inckovog zakona“.

On predlaže da bude povučena iz primjene sporna Odluka OHR kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi se pokrenula inicijativa da se kroz razgovor i dogovor relevantnih političkih struktura u BiH donese Krivični zakon kroz Ustavom propisanu proceduru u Parlamentarnoj skupštini BiH.

– Povlačenje iz primjene sporne Odluke bi podrazumijevalo otpočinjanje unutrašnjih dogovora o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona koji bi bio prihvatljiv za sve parlamentarne političke subjekte, a time bi se mogli steći uslovi da se rad zajedničkih institucija BiH vrati u normalne tokove – istakao je Borenović.

On je dodao da je neophodno i riješiti pitanje vlasništva nad imovinom kroz parlamentarne procedure poštujući principe iz Sporazuma o implementaciji dogovorenih principa o raspodjeli imovine (tzv. Banjalučki sporazum) iz marta 2012. godine koji su podržani od strane političkih stranaka iz Republike Srpske i FBiH.

– Na taj način bi bile otklonjene česte i u većini slučajeva kontroverzne apelacije prema Ustavnom sudu BiH koji svojim odlukama utiče i na političke procese i koje mnogi zloupotrebljavaju isključivo za svoj politički interes. Takođe, neophodno u PSBiH usvojiti zakon o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavni sud BiH, na način da jednog sudiju bira NSRS, a druga dva Parlament FBiH. Predsjedništvo PDP takođe smatra da je neophodno usvojiti zakon o Ustavnom sudu BiH kojim bi se precizno definisale procedure i nadležnost suda – ističe predsjednik PDP.

Borenović kaže da je Predsjedništvo PDP stava da je od krucijalne važnosti, odmah nakon trenutnog rješavanja pitanja nametnutog Zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, hitno usvajanje novog Izbornog zakona.

– Usvajanje novog Izbornog zakona za cilj ima obezbjeđivanje integriteta i legitimnosti izbornog procesa, što se može postići uvođenjem novih tehnologija, posebno uvođenjem skeniranja izbornih listića, unapređenjem rada biračkih odbora i identifikacije birača, te ukidanjem glasanja putem pošte – kaže Borenović.

Borenović je dodao da je opredjeljenje PDP da je neophodno u kontinuitetu ispunjavati uslove za ulazak Republike Srpske i BiH u Evropsku uniju, te da je u tom smislu ključno raditi na jačanju ekonomije, prilagođavanju naših institucija i zakonodavstva sistemu EU, ujedno stvarajući sistem snažnih i nezavisnih institucija Republike Srpske, kao i institucija na nivou BiH.

– To predstavlja strateški spoljnopolitički stav Republike Srpske i da svi predstavnici iz Republike Srpske trebaju biti posvećeni što bržem ispunjavanju uslova za kandidatski status, kao prvi i neposredni cilj na evropskom put – kaže Borenović.

On je istakao da PDP ostaje dosljedna i potpuno privržena Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavnoj poziciji Republike Srpske i dvoentitetskom uređenju BiH.

PDP potvrđuje svoj stav da nikada pod znakom pitanja ne smiju biti teritorija, institucije i nadležnosti Republike Srpske, te direktan izbor člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske; ustavni mehanizam zaštite vitalnog interesa Republike Srpske u Predsjedništvu BiH; način odlučivanja u Predsjedništvu BiH, sa naglaskom na obavezni konsenzus za sva pitanja iz oblasti odbrane i spoljne politike; dvodomnost Parlamentarne skupštine BiH; način odlučivanja u Predstavničkom domu i Domu naroda; entitetsko glasanje kao jedan od najvažnijih mehanizama zaštite interesa Republike Srpske i srpskog naroda, ali i FBiH i drugih naroda u PS BiH; Ustavom predviđeni mehanizmi formiranja Savjeta ministara BiH, sa obaveznim brojem predstavnika koji dolaze iz Republike Srpske, kao i predstavnika drugih konstitutivnih naroda; način odlučivanja u Savjetu ministara BiH, sa naglaskom na obavezno obezbjeđivanje najmanje jednog glasa iz reda svakog konstitutivnog naroda za konačne odluke koje donosi Savjet ministara.

Podijeli