Početna Najnovije Novosti Društvo

Pogledajte zaključak Evropskog savjeta za BiH

Evropski savjet je nakon višečasovnog zasjedanja, dao zeleno svjetlo BiH za otvaranje pregovora sa EU.

Ovo su zaključci:

  • Pozivajući se na deklaraciju iz Granade, Evropski savjet je sagledalo pripreme za proširenje i unutrašnje reforme, podsjećajući da rad na oba kolosijeka mora napredovati paralelno kako bi se osiguralo da i buduće države članice i EU budu spremne u vrijeme pristupanja. Evropski savjet će se na predstojećem sastanku pozabaviti unutrašnjim reformama s ciljem usvajanja zaključaka o mapi puta za budući rad do ljeta 2024. godine.
  • Nadovezujući se na preporuku Komisije od 12. marta 2024. godine, Evropski savjet odlučuje da otvori pristupne pregovore sa BiH. Evropski savjet poziva Komisiju da pripremi pregovarački okvir s ciljem da ga Savjet usvoji u trenutku kada se preduzmu svi relevantni koraci navedeni u preporuci Komisije od 12. oktobra 2022. godine.
  • Evropski savjet pozdravlja napredak Ukrajine i Republike Moldavije u napredovanju u neophodnim reformama na njihovom putu prema EU. Nakon podnošenja nacrta pregovaračkih okvira za Ukrajinu i Republiku Moldaviju, Evropski savjet poziva Savjet da ih brzo usvoji i da bez odlaganja nastavi s radom.
  • Evropski savjet prima na znanje tekuće napore Gruzije i ohrabruje zemlju da napreduje u neriješenim prioritetnim reformama, prenosi RTRS.
Podijeli