Početna Najnovije Novosti Društvo

Počinje novi sistem fiskalizacije, ovo su pravila

Poreska uprava Republike Srpske objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova za prvu grupu obveznika fiskalizacije.

Ovim je i zvanično počeo novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj za poreske obveznike.

Definisan je i pravilnik o dinamici koji sadrži obaveze obveznika, operatera fiskalnog sistema i Poreske uprave, te rokove u kojima se sprovodi postupak inicijalne fiskalizacije.

– Prvoj grupi obveznika pripadaju dosadašnji obveznici fiskalizacije koji su bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa, kao i oni koji su do danas registrovali obavljanje djelatnosti za koje postoji obaveza evidentiranja prometa do dana objavljivanja javnog poziva za ovu grupu – Rekao je Goran Maričić, direktor PU RS.

Poreska uprava pozvala je obveznike prve grupe da najkasnije u roku od 60 dana, odnosno do 17. juna 2024. godine, pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije podnošenjem prijave za registraciju poslovnog prostora, zahtjeva za izdavanje bezbjednosnog elementa i zahtjeva za subvencionisanje troškova.

Sve te prijave podnose se elektronskim putem posredstvom internet stranice Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org e-usluge-podnošenje prijava.

Obaveza Poreske uprave je da sprovede postupak registracije poslovnog prostora i mjesta prometa, postupak izdavanja bezbjednosnog elementa i postupak subvencionisanja troškova inicijalne fiskalizacije.

– Dakle, preduslov za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije je da poreski obveznik sa Poreskom upravom ima zaključen ugovor o korišćenju elektronskog sandučeta PU i ugovor sa ovlašćenim operaterom fiskalnog sistema radi isporuke i postavljanja elektronskih fiskalnih uređaja – rekao je Maričić.

Obaveza operatera je da izvrši isporuku i postavljanje elektronskog fiskalnog uređaja, što podrazumijeva uslugu obuke poreskog obveznika, postavljanje sistema za obradu računa, ugradnju softvera za izdavanje računa, integraciju bezbjednosnog elementa i povezivanje sa sistemom za upravljanje fiskalizacijom najkasnije do isteka roka za prvu grupu obveznika.

Pored toga, obaveza operatera je i da odmah nakon uspostavljanja konekcije u poslovnom prostoru obveznika izvrši izuzimanje fiskalnog modula iz fiskalne kase i najkasnije u roku od osam dana dostavi ga Poreskoj upravi.

Rok za okončanje postupka inicijalne fiskalizacije odnosno za registrovanje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja prve grupe obveznika u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, je šest mjeseci od dana isteka roka za pokretanje postupka, tj. 17. decembra 2024. godine.

Paralelno sa objavom javnog poziva, Poreska uprava Republike Srpske danas započinje i medijsku kampanju kojom će obveznicima fiskalizacije u Republici Srpskoj predstaviti sve potrebne korake i preduslove koje trebaju ispuniti kako bi brzo i jednostavno prešli na novi sistem fiskalizacije.

Za svu potrebnu podršku i pomoć, kako bi što jednostavnije prešli na novu fiskalizaciju, PURS će biti na raspolaganju poreskim obveznicima putem kontakt centra u sektoru za usluge poreskim obveznicima, na brojeve telefona ili imejl adresu istaknutu na internet stranici Poreske uprave RS.

Javni poziv za prvu grupu obveznika fiskalizacije.

(capital.ba)

Podijeli