Početna Najnovije Novosti Društvo

Plate političara mogu biti povećane, ali ne i umanjene: Hoće li biti izbrisana nakaradna odredba iz Ustava BiH?

Javnost je izrazito negativno reagovala na nedavno povećanje plata političarima BiH za čak 500 KM, da bi se kasnije ispostavilo da je to bio jedini način da veće plate za oko 80 KM dobiju ostali zaposleni u zajedničkim institucijama.

Naime, Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH definiše osnovicu i koeficijente za sve zaposlene. Ako se povećava osnovica (što je sada bio slučaj) povećava se plata za svakog ko je prima iz budžeta BiH.

Istovremeno, Ustav BiH zabranjuje smanjenje plata funkcionerima BiH za vrijeme trajanja mandata.

Međutim, sada postoje pokušaji da se promijeni i jedno i drugo. Član Kolegijuma Predstavničkog doma BiH, Denis Zvizdić, nedavno je predložio izmjene Zakona u platama, na način da se smanje koeficijenti izbaranim i imenovanim funkcionerima, BiH, poput članova Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministara, članovima kolegijuma oba parlamentarna doma…

To bi značilo da i dalje ostaje osnovica ista za sve, ali da povećanje plata ne bi bilo linearno za one sa najvećim i one sa najmanjim primanjima, nego bi plate bile povećane samo onima kojima je to i zeista potrebno, dok bi ostalima bile manje ili bi ostale iste.

Istovremeno, poslanik u Predstavničkom domu BiH, Damir Arnaut, upravo zbog posljednjeg povećanja plata svima, predložio je amandman na Ustav BiH, tako da se riječ „umanjena“ zamjenjuje rječju „povećana“. Odnosno, plata izabranim i imenovanim zvaničnicima i savjetnicima tokom mandata ne može da bude povećana za vrijeme mandata.

Ovaj amandman nalazi se na dnevnom redu sljedeće sjednice Doma zakazane za 27. jul.

-Zabrana povećanja naknada neće se odnositi na državne službenike i zaposlenike u institucijama Bosne i Hercegovine, jer se i trenutna odredba već sada jasno i isključivo odnosi na lica ,,koja obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine”, odnosno izabrane i imenovane zvaničnike i njihove savjetnike, ali je ovim amandmanom i to dodatno precizirano – navodi Arnaut u obrazloženju.

Da li će ove izmjene biti usvojene? Ako bismo se kladili, daleko manja kvota bila bi na to da neće, jer je teško očekivati da političari sami sebi skrešu primanja, naročito oni kojima su pare jedini motiv ulaska u politiku. Drugo, za izmjenu Ustava potrebna je dvotrećinska većina u PS BiH, dok oni jedva skupe i običnu. A izbori su na pragu.

Podijeli