Početna Najnovije Novosti Društvo

“Penzioneri na dan” za deset godina uzeli pola miliona KM

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine demantovala je informacije da su Bakir Izetbegović, Dragan Čović, Nikola Špirić i Mirko Šarović, poslanici i delegati u parlamentu BiH, penzionisani na jedan dan te da su im isplaćene otpremnine od oko 30.000 KM, međutim pitanje je dana kada će se to desiti.

Naime, po sili zakona Zajednička komisija za administrativne poslove parlamenta BiH moraće donijeti tu odluku i isplatiti otpremnine i to čim parlament BiH počne da radi.

“To je katastrofa. Poslanici i delegati parlamenta BiH najplaćeniji su na prostoru bivše Jugoslavije iako imaju najmanje posla pa i najmanje odgovornosti jer se više zakona donosi na nivou entiteta i kantona. Njihova primanja je Ustavom zabranjeno smanjivati, a o moralu i empatiji prema građanima ne treba ni pričati jer to kod političara ne postoji. Te naknade su sramno visoke, malo su im najveće plate pa onda daj i naknade”, rekao je Vehid Šehić, analitičar i bivši predsjednik Centralne izborne komisije BiH.

Inače, ovo nije prvi slučaj da poslanici i delegati u parlamentu BiH na jedan dan budu penzionisani, nakon čega im se isplate otpremnine koje iznose oko 30.000 KM ili šest posljednjih plata, a odmah nakon toga ponovo zasnuju radni odnos u parlamentu BiH. Svi raniji pokušaji da se ovo ukine nisu urodili plodom. Posljednji takav pokušaj bio je u januaru 2020. godine, kada je u proceduru ušao prijedlog da otpremnina iznosi maksimalno 10.000 KM, međutim protiv toga bilo je 20 poslanika Predstavničkog doma parlamenta BiH, 15 ih je bilo za, a četiri uzdržana.

Jedan od posljednjih delegata u Domu naroda parlamenta BiH koji je dobio otpremninu je Bariša Čolak, koji je penzionisan početkom marta i kojem je isplaćeno 29.112 KM, međutim odmah nakon što je penzionisan Čolak je ponovo zasnovao radni odnos i nastavio raditi za mjesečna primanja od 5.565 KM.

“Otpremnina je stečeno pravo iz radnog odnosa, a stiče se momentom prestanka radnog odnosa u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i to Zakona o radu institucija BiH, kao i Odluke o načinu obračuna plata i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u parlamentu BiH te Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na otpremninu prilikom odlaska u penziju u institucijama BiH”, naveli su u Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove parlamenta BiH, dodajući da se tih otpremnina poslanici i delegati ne mogu odreći po važećim zakonima.

Nakon što je objavljeno da su otpremnine dobili Izetbegović i Čović, reagovali su iz Izetbegovićevog kabineta ističući da to nije tačno i da on nije penzionisan, ali da će nakon što mu bude isplaćena otpremnina, istu proslijediti udruženjima i pojedincima kojima je pomoć potrebna.

U posljednjih desetak godina otpremninu za odlazak u penziju uzelo je 15 funkcionera parlamenta BiH, Savjeta ministara i Predsjedništva BiH, a prema informacijama koje su objavljene nedavno od 2010. do kraja marta 2021. godine po tom osnovu isplaćeno je 436.767 KM, a većina njih je nakon toga ostala na funkcijama i nastavila da uz penziju prima i platu.

“Oni su to sami sebi izglasali i to je sramotno. Mada ima tu i naše krivice, te ljude smo mi birali, penzioneri koji su najredovniji na izborima i najredovnije platiše. Nisu se mogli udostojiti da uzmu, recimo, kao otpremninu šest prosječnih plata, već daj najviše što može i to nije sve, samo sebi izglasavaju beneficije i privilegije, a ništa ne rade. Parlament ništa ne radi oko godinu dana, ali redovno imaju sve po zakonima koje su sami sebi izglasali”, rekao je Redžo Mehić, predsjednik Udruženja penzionera FBiH, dodajući da je prije nekog vremena bio pokušaj da se te sramne otpremnine prilagode vremenu kojem živimo, ali da to nije prihvaćeno.

Podijeli