Početna Najnovije Novosti Društvo

Opština Teslić prva ispunila uslove za dobijanje sertifikata za uspostavljanje sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu

Danas je u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske u Tesliću organizovan seminar „Finansijsko upravljanje i kontrola u jedinicama lokalne samouprave“ za načelnike finansija i rukovodioce za finansijsko upravljanje i kontrolu iz opština i gradova.
Tom prilikom Opštinskoj upravi Teslić dodijeljen je sertifikat za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kao prvoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj koja je primjenila ovaj sistem.
Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, pratećim uputstvom i pravilnikom, definisano je da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da urede sistem internih kontrola u skladu sa zakonskom regulativom.
S obzirom na kompleksnost uvođenja sistema internih kontrola i činjenicu da ovi procesi u nekim lokalnim zajednicama nisu započeti ili su djelimično započeti, Savez opština i gradova Republike Srpske je pružio tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave, kroz pripremu standardnog modela za uređivanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, koji će pomoći odgovornim licima za uvođenje ovog sistema da ove procese počnu i izvrše u što kraćem roku.
Zamjenik načelnika opštine Teslić Milovan Stanković ističe da su finansijsko upravljanje i kontrola veoma važan segment organizacije Opštinske uprave, a opština Teslić u ovaj projekat bila je uključena kao pilot opština.
„Ovim putem želim da izrazim i zahvalnost Savezu opština i gradova Republike Srpske koji je prepoznao Teslić kao lokalnu zajednicu u kojoj se ovaj projekat može implementirati. Sa konsultantima smo konstantno bili u aktivnoj komunikaciji što nam je pomoglo da projekat uspješno privedemo kraju. Opština Teslić je prva lokalna zajednica među opštinama koja je dobila BFC sertifikat i mislim da će i sistem upravljanja finansijama, imovinom i procesima koji smo uspostavili, doprinjeti unapređenju funkcionisanja lokalne samouprave. Takođe, trudimo se da u rad naše Opštinske uprave uvedemo savremene standarde, efikasnije koristimo resurse koji su nam na raspolaganju i da na još kvalitetniji način pružamo usluge našim građanima. Sistematizovane su sve aktivnosti koje se provode u Opštinskoj upravi i mi sada u svakom momentu možemo vidjeti kako sistem funkcioniše i ukoliko postoje neke slabosti, mi možemo uticati na to da se one i otklone. Smatram da je ovaj sistem veoma dobar i mislim da bi ga trebalo primjeniti u svim opštinama Republike Srpske.“ – rekao je Stanković.
Načelnik Odjeljenja za finansije Deana Vuković, koja je u Opštinskoj upravi Teslić i koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu, bila je jedan od panelista ovog seminara gdje je predstavila način na koji je Teslić uspostavio ovaj sistem.
Podijeli