Početna Najnovije Novosti Društvo

OBUHVAĆENE I NERAZVIJENE OPŠTINE Povećan broj djece u predškolskim ustanovama

U posljednjih nekoliko godina došlo je do značajnog povećanja broja predškolskih ustanova u Republici Srpskoj, a u radnoj 2021/22. i do dodatnog povećanja obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem koji iznosi 28 odsto, rečeno je u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Djece predškolskog uzrasta u Republici Srpskoj je 51.472, a predškolske ustanove pohađa njih 14.382, dok se program predškolskog vaspitanja i obrazovanja realizuje u 43 predškolske ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave i u 76 ustanova čiji su osnivači pravna ili fizička lica, odnosno vjerska zajednica.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je da je u posljednjih pet godina osnovano 45 novih predškolskih ustanova u javnom i privatnom sektoru, a u pojedinim jedinicama lokalne samouprave osnivale su se nove organizacione jedinice ili proširivali kapaciteti postojećih objekata.

Ona je naglasila da su predškolske ustanove osnovane i u nerazvijenim opštinama kao što su Ribnik i Petrovo.

Trivićeva je napomenula da je omogućeno, radi povećanja obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem zakonskim rješenjem iz 2020. godine, da se program predškolskog vaspitanja i obrazovanja sprovodi i u ustanovama socijalne zaštite, kao i u osnovnim školama, što je dovelo do povećanja obuhvata djece institucionalizovanim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

– Definisanjem ovakve zakonske norme omogućeno je da djeca koja žive u i nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalnih samouprava imaju mogućnost da pohađaju predškolsko vaspitanje i obrazovanje – rekla je ona.

Prema njenim riječima, doprinos izgradnji prostornih kapaciteta od 2011. godine dala je Vlada Republike Srpske izdvajanjem 1.897.000 KM, kao i predsjednik Republike iznosom 4.197.967 KM.

Trivićeva je dodala i da je izdvojen i značajan iznos od 5.608.982 KM iz donacija za izgradnju novih ili adaptaciju postojećih objekata predškolskih ustanova.

– Osim toga, postoji inicijativa za osnivanje predškolskih ustanova u opštinama Jezero, Donji Žabar, Pelagićevo i Oštra Luka, za šta je Vlada Republike Srpske izdvojila 978.270 KM – rekla je ona.

 

Podijeli