Preko dana oblačno sa kišom, naveče snijeg

VIJESTI
cover

​Da­nas se u BiH očeku­je oblačno vri­je­me, dok će u večer­njim časo­vi­ma ki­ša pre­la­zi­ti u su­snježicu i sni­jeg. Vje­tar ugla­vnom umje­re­ne jačine sje­ver­nog smje­ra. U dru­goj po­lo­vi­ni da­na jak vje­tar se očeku­je u južnim i ju­go­za­pa­dnim po­dručji­ma. Tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između 3 i 8°C, na ju­gu ze­mlje od 8 do 13 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

  • Sa­ra­je­vo 4ºC 
  • Ba­nja­lu­ka 5ºC 
  • Bi­je­lji­na 5ºC 
  • Bi­hać 5ºC 
  • Li­vno 4ºC 
  • Mos­tar 10ºC 
  • Ze­ni­ca 4ºC 
  • Tre­bi­nje 10ºC 

Izvor: Nezavisne

KOMENTARI

chat

IZDVOJENE VIJESTI

VIC DANA

joke

Dolazi Piroćanac kući, pa kaže ženi: • Ponovo poskupeo benzin! • Pa šta to tebe briga kad nemaš auto! • Nemam auto, ali imam upaljač.

SUDOKU

sudoku

Postoji greska

Čestitamo, uspješno ste rijesili sudoku!

1 2 3 4 5
6 7 8 9 x

VRIJEME

weather
BANJA LUKA VRIJEME