Džige­ri­ca sa tikvicama i si­rom

SAVJETI
cover

Sas­toj­ci:

1 ti­kvi­ca

1 gla­vi­ca crve­nog lu­ka

2 pa­ra­daj­za

1 gla­vi­ca ze­le­ne sa­la­te

500 g svinj­ske džige­ri­ce

150 ml pa­vla­ke

so, bi­ber, ori­ga­no

ma­sli­no­vo ulje, so­ja sos

Pri­pre­ma:

Džige­ri­cu isi­je­ci­te na ko­ma­de, po­so­li­te, po­bi­be­ri­te, sta­vi­te ori­ga­no, pa pus­ti­te da od­sto­ji na so­bnoj tem­pe­ra­tu­ri 15 mi­nu­ta. U među­vre­me­nu isjec­kaj­te luk, pa­ra­dajz i ze­le­nu sa­la­tu, a ti­kvi­ce na­režite na tan­ke šni­te, ko­je ćete uro­la­ti i pu­ni­ti pa­vla­kom. Din­staj­te iznu­tri­ce 20 mi­nu­ta na la­ga­noj va­tri, uz do­da­va­nje vo­de. Povrće sje­di­ni­te i u nje­ga uba­ci­te džige­ri­cu, pa po­spi­te so­ja so­som i ma­sli­no­vim uljem.

 

Izvor: Nezavisne

KOMENTARI

chat

IZDVOJENE VIJESTI

VIC DANA

joke

Dobio mesar sina i pita ga prijatelj: 'Koliko je mali težak?' 'Četiri kilograma s kostima', odgovara ponosno mesar.

SUDOKU

sudoku

Postoji greska

Čestitamo, uspješno ste rijesili sudoku!

1 2 3 4 5
6 7 8 9 x

VRIJEME

weather
BANJA LUKA VRIJEME