Počela sjednica Savjeta ministara, prisutni i ministri iz HDZ

POLITIKA
cover

Sjednica Savjeta ministara u tehničkom mandatu počela je danas u Sarajevu gdje bi trebalo da bude donesena odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period jul-septembar.

Sjednica Savjeta ministara u tehničkom mandatu 10. jula odgođena je za danas.

Odlučivanje Savjeta ministara o ovoj tački dnevnog reda prethodno je odgođeno 27. juna, a potom i 2. jula zbog neprisustva ministra finansija i trezora u tehničkom mandatu Vjekoslava Bevande, čije je ministarstvo predlagač ove tačke.

Tada su sa dnevnog reda skinute i ostale tačke čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora, jer je praksa da kada nema nekog ministra na sjednici tačke čiji je predlagač ministarstvo na čijem je on čelu budu odgođene.

Na dnevnom redu sjednice su i informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH i informacija o stanju u oblasti migracija u BiH za maj - prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice.

Pred ministrima su prijedlozi odluka o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, odnosno državnog zatvora u Vojkovićima u Istočnoj Ilidži, te o prestanku rada Jedinice za sprovođenje Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda.

Na dnevnom redu je nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma Savjeta ministara i Vlade Srbije o saradnji na realizaciji projekta auto-puta/brzi put Sarajevo-Beograd-Sarajevo, te informacija o aktivnostima koje se preduzimaju na projektu "Izgradnja auto-puta/brzog puta Sarajevo-Beograd-Sarajevo".

Na prijedlog Pravobranilaštva BiH, ministri bi na sjednici trebalo da se izjasne o informaciji o podnesenom zahtjevu "Hrvatske elektroprivrede" za mirno rješenje spora protiv BiH u vezi sa investicijom "Hrvatske elektroprivrede" u izgradnju Rudnika i Termoelektrane "Gacko".

Na dnevnom redu sjednice su izvještaji o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period od januara do marta ove godine i o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018.

Na dnevnom redu su i nacrti sporazuma o finansiranju i projektu između BiH, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, zatim Republike Srpske, koju predstavlja Ministarstvo finansija, grada Gradiška i KFV /Njemačka razvojna banka/ u iznosu 10.266.845 evra - prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška - faza prva, i drugi od 3.800.000 evra - prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška.

Pred ministrima bi trebalo da se nađe nacrt amandmana broj dva na ugovor o finansiranju između BiH, Republike Srpske i Evropske investicione banke i naknadno izmijenjen amandmanom broj jedan na ugovor o finansiranju/Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija sa osnovama za zaključivanje.

Na dnevnom redu je Nacrt sporazuma o grantu između Razvojne banke Savjeta Evrope i BiH u vezi sa Regionalnim stambenim programom - BiH šest, sa osnovama za zaključivanje tog sporazuma.

Na dnevnom redu su i informacija o IPA 2019 i IPA 2020 programima za BiH i informacija o izradi i ažuriranju Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata BiH, informacija o perspektivama za BiH za period 2020-2022. godine.

Na sjednici bi trebalo da bude razmotren Prijedlog srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH, a pred ministrima bi trebalo da se nađe i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH.

 

Izvor: Srna

KOMENTARI

chat

IZDVOJENE VIJESTI

VIC DANA

joke

Ulazi nastavnica u razred držeci pismene zadatke i ljutito kaže: „Sram vas bilo, djeco! Ja vam zadajem temu 'Slavne žene svijeta', a vi mi tamo pišete o Ceci i nekakvoj Lady Gagi! Kako se niko nije sjetio da piše recimo o...Mariji Curie“!? Na to se djeca uskomešaju i počnu se smijati. „Vama je sad i smiješno, sram vas bilo“! A, onda ustade Perica pa ispali kao iz topa: „Nastavnice, ne zove se Marija Curie, nego Mariah Carey“!

SUDOKU

sudoku

Postoji greska

Čestitamo, uspješno ste rijesili sudoku!

1 2 3 4 5
6 7 8 9 x

VRIJEME

weather
BANJA LUKA VRIJEME