Početna Najnovije Novosti Društvo

Novi zakon o zdravstvenom osiguranju donosi veća prava za građane

Prijedlogom zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji bi sutra trebalo da bude razmatran u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predviđena su veća prava za građane, ali i brojne novine kojima će se znatno unaprijediti zdravstveni sistem Srpske, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić.

Šeranić je naveo da su ovim zakonskim rješenjem, na inicijativu predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović, u okviru programa novih mjera pronatalitetne politike predviđeni i besplatni prenatalni testovi za sve trudnice u Republici Srpskoj.

-Jedna od novina koja će zaživjeti nakon usvajanja svih potrebnih normativnih akata, a koju regulišu upravo Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, jeste da će roditelji djece do 15 godina moći da budu u pratnji djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju, dok je sada starosna granica djeteta šest godina – rekao je Šeranić za RTRS.

On je dodao da je prijedlogom zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, između ostalog, preciznije definisana i oblast lijekova, vantjelesne oplodnje, kao i brojne druge oblasti, čime se pacijentima obezbjeđuju još veća prava i bolja zdravstvena zaštita.

Šeranić je rekao da je ovim prijedlogom zakona predviđeno da će majkama koje „čuvaju“ trudnoću na bolovanju biti isplaćen pun iznos plate.
-Oslobađanje obaveze plaćanja participacije djece uzrasta do 18 godina jedan je od razloga za donošenje novog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju  ističe se u obrazloženju prijedloga ovog zakonskog rješenja.

Prijedlogom zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju proširena su i prava lica oboljelih od rijetkih bolesti.
U skladu sa proširenjem prava djece uzrasta do 18 godina proširena su i prava iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite.
-Jedan od razloga za donošenje zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranja jeste i usklađivanje sistema zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj sa sistemom zdravstvenog osiguranja u zemljama EU – piše u obrazloženju.

Predloženim tekstom zakona propisan je i način finansiranja dijagnostičke procedure i utvrđeno pravo trudnicama kod kojih postoje medicinske indikacije na plaćeni neinvazivni prenatalni test.
U obrazloženju se navodi i da je tokom primjene važećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju uočeno da je potrebno određena zakonska rješenja drugačije i preciznije definisati i urediti.

Važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju donesen je 1999. godine, nakon čega su donesene brojne izmjene i dopune ovog akta.
Razlog za donošenje novog zakona nalazi se i u potrebi za boljim uređivanjem pojedinih segmenata sistema zdravstvenog osiguranja, čime će se bolje prilagoditi potrebama stanovništva i osiguraće se pružanje finansijski dostupnih, a kvalitetnih i sigurnih zdravstvenih usluga stanovništvu Republike Srpske.

Reformom zdravstvenog sistema teži se uspostavljanju finansijski održivog sistema, koji će omogućiti efikasniju zdravstvenu zaštitu i na taj način poboljšati zdravlje stanovništva.

Podijeli