Nova pravila: Pravni fakultet u Beogradu ukida polaganje prijemnog ispita

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu prihvatio je da državna matura koja je planirana za 2024. godinu bude jedini uslov za upis na ovu visokoškolsku ustanovu, prenosi B92.

To znači da brucoši u školskoj 2024/25 godini neće polagati prijemni ispit.

U saopštenju Pravnog fakulteta se podsjeća da je Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja, predvidjelo da se počev od školske 2023/2024. godine na kraju srednjeg školskog obrazovanja uvede državna matura.

Na sajtu fakulteta istaknuto je kako će izgledati upis te generacije studenata.

“Proces upisa uvođenjem mature ne izmješta se sa fakulteta. Kandidati za upis će konkurisati na Konkursu koji će biti raspisan nakon donete Odluke Vlade Republike Srbije, a kandidati će konkurisati kao i do sada i biti rangirani prema sljedećim kriterijumima: uspjeh u srednjoj školi nosiće maksimalno 40 bodova, a što se tiče uspjeha na maturi, srpski jezik nosiće maksimalno 20 bodova, isto toliko matematika, a 20 bodova nosiće i predmet koji je učenik polagao na maturi po izboru”, piše u saopštenju.

Položena državna matura biće uslov za dobijanje diplome o stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju. Zakonom o visokom obrazovanju je propisano da će se sa uvođenjem državne mature uskladiti i uslovi upisa na visokoškolske ustanove počev od školske 2024/2025. godine.

S tim u vezi, visokoškolske ustanove su dužne da svoje predloge za način vrednovanja učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja studenata za upis na studije u školskoj 2024/2025. godini (upis naredne školske godine) objave na sajtu Fakulteta.

Podijeli