Početna Najnovije Novosti Društvo

Ni ove godine ništa od registra zaposlenih

Ni ove godine, po svemu sudeći, neće doći do dugo očekivane uspostave registra zaposlenih u institucijama BiH.

U Nacrtu programa rada Agencije za državnu službu BiH za 2023. godinu tek se naziru neke od aktivnosti u tom smjeru, ali bez preciznih rokova.

“U toku 2023. godine, Agencija će, u okviru svojih mogućnosti, raditi na prevazilaženju prepreka za uspostavu registra zaposlenih u institucijama BiH”, navedeno je u nacrtu.

Agencija je, dodaje se, preduzela određene aktivnosti shodno zaključku sa sjednice Savjeta ministara BiH održane 22. oktobra 2020. godine, kada je zadužena da razmotri zaključak Doma naroda, kojim je zatraženo da se u što kraćem roku sačini metodologija, na osnovu koje bi se uspostavio operativni registar rukovodnih i drugih zaposlenih u svim institucijama na nivou BiH.

Tu bi, precizirano je, bili podaci o nacionalnoj, polnoj, kvalifikacionoj i drugoj strukturi.

“Cjelokupna realizacija uspostave ovakovog registra zaposlenih u institucijama BiH zavisi prvenstveno od izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH te odobrenih sredstava u budžetu Agencije za 2023. godinu”, navedeno je u nacrtu.

Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH, ne očekuje da će taj registar biti donesen ove godine. Sumnja da će se to dogoditi za vrijeme ovog saziva parlamenta.

“Mora biti usvojen zakon, pa tek onda da počnemo raditi. Bez zakona nema ništa”, istakao je Akšamija za “Nezavisne novine”.

U pitanju je, dodaje se, veb-aplikacija, koja bi se “punila” decentralizovano, od strane svake institucije.

“Mi bismo putem registra mogli dobijati različite izvještaje, recimo, o obrazovnoj i starosnoj strukturi radnika. Znali bi se detaljniji podaci, a ne samo koliko imamo ljudi”, naveo je Akšamija te dodao da smo mi, u principu, jedini u regionu koji takav registar nemamo.

To što se godinama čeka na registar, ne iznenađuje Saliha Karčića, predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.

“To je vrlo dobra stvar, koja bi sigurno unaprijedila rad državne službe. Međutim, vladajuće stranke neće to. One znaju, ako se pojave imena i prezimena gdje ko radi, tačno se zna s koje strane i od koje stranke je došao. A još više se zna da je došao kao neki ‘uhljeb’, koji se u svom društvu ne cijeni, nema obrazovanje niti ikakve reference, ali dobar je sa nekim predsjednikom stranke ili funkcionerom i došao je tu da obnaša bitnu funkciju”, rekao je Karčić.

Kako su ranije objašnjavali stručnjaci, registar zaposlenih u javnoj upravi preduslov je za početak njene bilo kakve reforne, jer trenutne procjene o broju zaposlenih u institucijama BiH variraju.

Podijeli