Početna Najnovije Novosti Društvo

MUP RS: Obavezna provjera osoba koje se angažuju za rad sa djecom

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS podsjeća na obavezu organa i organizacija, ustanova, institucija i udruženja koja u prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt sa djecom, da su prilikom prijema u radni odnos ili angažovanja određenog lica za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta sa djecom, dužni da kod MUP-a zatraže provjeru da li je to lice upisano u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

“Novčanom kaznom od 8.000 do 15.000 KM kazniće se odgovorno lice u pravnom licu ako od nadležnog organa, odnosno MUP-a ne zatraži ove podatke”, navode iz MUP-a.

Podsjećaju da se u Registar upisuju lica pravosnažno osuđena za krivična djela protiv polnog integriteta izvršena na štetu djece i maloljetnih lica propisana Krivičnim zakonikom RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 64/17), kao i zakonima koji su prestali da važe. Podaci iz Registra vode se trajno i ne brišu se.

“Zakonom je definisano da lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece dužno da se nakon izdržane kazne javlja nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a po mjestu stanovanja, kao i da istu obavještava o svakom putovanju van mjesta stanovanja, odredištu i dužni trajanja putovanja najkasnije 24 časa prije putovanja. Ova lica su obavezna da se uzdržavaju od posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju djeca i objekata u kojima se okupljaju djeca, kao što su školske zgrade, školska dvorišta, vrtići, igrališta, igraonice i slično”, stoji u saopštenju MUP-a.

Dodaju da će lice koje ne poštuje ove odredbe Zakona biti kažnjeno novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM ili kaznom zatvora u trajanju od 30 do 60 dana.

Podijeli