Početna Najnovije Novosti Društvo

Modriča: Održana vanredna sjednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Velika količina padavina u proteklih par dana dovela je do povećanja vodostaja rijeke Bosne. Iz tog razloga, komandant Štaba za vanredne situacije opštine Modriča Jovica Radulović, sazvao je danas, 06. novembra 2021. godine, vanrednu sjednicu Štaba.

Кonstatovano je da je situacija na području opštine stabilna, da nema opasnosti od bujičnih poplava brdskih rijeka, izljevanja zapadnog lateralnog kanala, kao i od oborinskih gradskih voda. Prema podacima Hidrometereološkog zavoda Republike Srpske velika je vjerovatnoća da će područje opštine Modriča polovinom sljedeće sedmice zahvatiti još jedan poplavni talas.

Proglašeno je stanje pripravnosti prvog stepena i usvojeni sljedeći zaključci:

1. Sa danom 06.11. 2021.godine uvodi se stanje pripravnosti I stepena za izvršioce zadataka zaštite i spašavanja od poplava na rijeci Bosni na području opštine Modriča.

2. Opštinski štab za vanredne situacije Modriča dužan je: da usmjerava, koordinira i rukovodi akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažovanih na zaštiti i spašavanju na svome području; da koordinira aktivnosti zaštite i spašavanja od poplava sa drugim (susjednim) opštinama i drugim snagama koje nisu obuhvaćene opštinskim Planom; da obavještava stanovništvo preko sredstava javnog informisanja i na druge načine o nastalim opasnostima i o mjerama koje se preduzimaju.

Zadužuju se savjeti ugroženih mjesnih zajednica da uvedu dežurstvo dok traje opasnost
4. Zadužuje se Ronilački klub „Vidra,“ kao spasilačka ekipa Civilne zaštite, da bude u pripravnosti zbog mogućeg angažovanja u ugroženim mjesnim zajednicama,

5. Zadužuje se Sporstko ribolovno društvo „OPTIMA“ da bude u pripravnosti te da svojim članovima prenese obavezu praćenja vodotoka Bosne i javljanju o iznenadnim situacijama,

6. Obavezuju se vlasnici građevinskih mašina da stave u pripravnost minimalan broj ljudstva i pripreme mašine za eventualnu upotrebu u zaštiti i spasavanju od poplava

Za provođenje ove Naredbe zadužuje se organizaciona jedinica Civilne zaštite Modriča.

Podijeli